A. Gajdůšková provedla kroky pro zlepšení práce odborných komisí

A. Gajdůšková provedla kroky pro zlepšení práce odborných komisí

19.12.2014 Předsednictvo ČSSD schválilo změnu Statutu odborných komisí. Zavádí institut korespondenčního členství otevírající možnosti většího zapojení expertů z regionů a větší pružnost a akceschopnost odborných komisí. Zlepšení komunikace a přenos informací mezi odbornými komisemi, vedením ČSSD a ministerstvy navozuje nová forma usnesení komisí a rozhodnutí vedení, že rezoluce k odborným i politickým problémům navrhované komisemi budou pravidelně zařazovány na jednání předsednictva, případně ÚVV.

Je třeba velmi poděkovat všem, kteří se na práci odborného zázemí v roce 2014 podíleli. Jasně formulovaný program, odvedená práce na zelených a pak oranžových knihách, se ukázala jako klíčová nejen pro výsledek ve volbách, ale hlavně pro schopnost ČSSD rychle sestavit koaliční vládu s prohlášením, které je především sociálně demokratickým programem. Naplňování vládního programu je nyní v rukou ministerstev. Realizace požadavků jako bylo zrušení poplatků ve zdravotnictví, zvýšení minimální mzdy, snížení daní u léků, navýšení platů ve veřejné správě, nové investice k podpoře hospodářského růstu je pak tím, co mimo jiné dává vládě vedené předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou podporu veřejnosti, o které se minulým vládám ani nesnilo a co nás těší.

Nicméně tato opatření jsou již výsledky koaličního vládnutí a ne vždy je možné je prosadit tak, jak bychom si my, sociální demokraté, představovali a jak naši voliči očekávají. Před našimi odborníky proto stojí nové výzvy. V pozici vládní strany odborné komise musí jasně formulovat a prezentovat sociálně demokratické principy vládních opatření a naše vize do budoucna. Obraz sociální demokracie ilustrovaný našimi požadavky a návrhy musí být zřetelný, mít jasné obrysy. Připravit konkrétní návrhy politické reprezentaci je prací odborného zázemí na centrální i krajské úrovni. Korespondenční členství je nástroj, který umožňuje zapojit do této činnosti ty nejlepší z nejlepších z celé země a současně tak získávat odbornou veřejnost pro sociálně demokratický program na všech úrovních.

Příští rok není volební. Pro sociální demokracii však bude velmi důležitý nejen vzhledem ke konání sjezdu, který je vždy určitým milníkem, novým směřováním, novým impulzem v životě strany. Naši experti nyní pracují na fundovaném podkladu pro stěžejní programovou rezoluci, která bude důležitým sdělením veřejnosti o prioritách ČSSD ve funkčním období v letech 2015 a 16 a současně konkrétním zadáním sjezdu pro vládu vedenou ČSSD a sociálně demokratické ministry.

Pro odborné zázemí bude nadcházející rok velmi náročný vzhledem k úloze udržet i v situaci vládní koalice zřetelný obraz hodnot a vizí ĆSSD a nutnosti dobře připravit stranu na další volby, které budou pro budoucnost ČSSD klíčové. K tomu musíme spojit naše hodnoty, principy, zkušenosti, schopnosti s vysokou odborností a morálními kvalitami našich týmů.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • pacientská ombucmanka
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzku