A. Seďa: Do politiky raději více seniorů než podnikatelů

A. Seďa: Do politiky raději více seniorů než podnikatelů

11.09.2017 Nedávno jsem četl průzkum, který dokazoval, že se politiky účastní málo seniorů. To, že zastoupení seniorů neodpovídá jejich síle v populaci je zřejmé. Například v obcích je to pouze 5,8% zastupitelů a v krajích dokonce 5,5%. To ovšem neznamená, že neexistují politické strany, které oprávněné zájmy seniorů nehájí.

Vždyť to byla sociální demokracie, která se od svého vzniku snaží, aby měli naši senioři důstojný život. Také ČSSD dává na své kandidátky seniory, protože kluby seniorů jsou nedílnou součástí této politické strany.

Přesto musím s názorem seniorů o větší zastoupení v politice souhlasit. Když mohou v poslední době do politiky vstupovat bohatí podnikatelé, a ti rozhodně zájmy zaměstnanců či seniorů nehájí, proč by neměli mít senioři své zastoupení také. Proto do politiky raději více seniorů než podnikatelů. A to nejen proto, že k nim má ČSSD blíže. Ale zejména proto, že sociální demokraté mají na svět i na společnost docela jiný pohled než vlastníci miliard. Namísto sobeckosti a honby za ziskem je třeba spravovat stát tak, aby to byla dobrá země pro život pro většinu jejích obyvatel. A ne pouze pro vyvolené a jejich rodinné příslušníky.

 

Ing. Antonín Seďa

  • kandidát do PS za Zlínský kraj
  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje