A. Seďa: Sociální demokraté podporují dostupné bydlení

A. Seďa: Sociální demokraté podporují dostupné bydlení

09.08.2017 Bydlení je základ pro každého jednotlivce a zejména pro každou rodinu. V současné době jsou pořizovací ceny bydlení vysoké a pro řadu osob je odpovídající bydlení nedostupné. Kromě komerčního bydlení je třeba prosadit sociální bydlení, které zde schází po deregulaci nájemného. S cenami bytů roste i nájemné a je třeba budovat přes 40 tisíc nových bytů ročně. Nová výstavba je nejen věcí státu, ale i samospráv.

ČSSD proto zavede nový mechanismus podpory obecního bydlení a zefektivníme Státní fond rozvoje bydlení. Pomocí tohoto fondu budeme podporovat výstavbu obecních bytů a budeme nabízet dlouhodobě bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny s dětmi.

Bydlení je základní společenská potřeba a proto budeme chránit a podporovat družstevní výstavbu a výstavbu společenství vlastníků bytových jednotek. Nejen kvalita bydlení, ale i kvalita životní prostředí utváří pozitivní obraz světa. Chceme rovnoměrný rozvoj celé země, prosadíme dostupnou, rychlou, kvalitní a spolehlivou dopravu. Zavedeme jízdné zdarma pro veřejnou železniční a autobusovou přepravu pro děti, žáky a studenty a seniory nad 65 let.

V péči o krajinu a půdu nás čeká velký potenciál pro růst a modernizaci našeho venkova. Nové zábory zemědělské půdy budou minimální a přednostně budou využívány brownfieldy. Posílíme postavení českých zemědělců i vytvoření nových pracovních míst na venkově. Pro ČSSD je důležitá ochrana životního prostředí a naší krajiny. Prosadíme snižování naší závislosti na fosilních palivech a prosadíme nový přístup k péči o lesy. Chceme, aby Česká republika byla dobrou zemí pro život každého našeho občana.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje