A. Seďa: Sociální demokraté podporují růst ekonomiky a snižování schodku veřejných financí

A. Seďa: Sociální demokraté podporují růst ekonomiky a snižování schodku veřejných financí

13.08.2017 Vláda pod vedením ČSSD již dvakrát vytáhla naši zemi z recese, kterou tu zanechaly pravicové vlády. Zvýšily se investice do infrastruktury, zlepšilo se čerpání fondů EU, podpořila se spotřeba domácností, přilákaly se zahraniční investice a podpořil se export našeho průmyslu a zemědělství. Růstový trend je pozitivním signálem pro zajištění dostupných a kvalitních veřejných služeb. A není pravdou, že se zhoršily podmínky pro podnikání. V prvním pololetí přibylo 7865 živností a celkem jich je 2 107 137.

Sobotkova vláda snížila schodek veřejných financí a to díky správnému nastavení hospodářské politiky. Zároveň se snížil podíl státního dluhu na HDP, a to z 44,9% z roku 2013 na 37,2% v roce 2016. ČR tak patří mezi nejméně zadlužené státy v Evropské unii. Sociální demokraté chtějí pokračovat v této úspěšné hospodářské politice, která je zárukou zvyšování životní úrovně našich občanů. Je nejvyšší čas se přiblížit úrovni západních zemí.

Proto chce sociální demokracie prosadit dlouhodobou hospodářskou strategii ČR, která bude reagovat na nejnovější vývoj, včetně podpory výzkumu a vývoje se zaměřením na malé a střední podniky. Prosadíme změnu systému investičních pobídek a podpůrných programů, zaměřených na rozvoj technologií s vyšší přidanou hodnotou. Vytvoříme průmyslově – výzkumný institut podle německého vzoru. Zvýšíme podporu českým podnikům při exportu investičních celků, při vývoji, testování a provozu Agendy 4.0.

Nedovolíme snižovat cenu práce, zajistíme energetickou stabilitu a dostupnou cenu energií. Podpoříme další rozvoj české jaderné energetiky výstavbou nového bloku v JE Dukovany. Posílíme Českou obchodní inspekci ke zlepšení kvality potravin a zboží a k ochraně českých spotřebitelů na evropském trhu.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje