15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015

15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015

29.12.2015 Přečtěte si seznam 15 důležitých věcí, které se nám podařilo změnit v roce 2015.

1. Snížení nezaměstnanosti
Meziročně vzniklo více než 80 tisíc nových pracovních míst. Spolu s Německem patří Česká republika mezi dvě země s vůbec nejnižší nezaměstnaností v EU.

2. Růst ekonomiky o více než 4 %
Po letech zaostávání a stagnace se opět začínáme přibližovat k vyspělejším státům EU. Česká ekonomika rostla nejrychleji od roku 2007, v rámci EU jsme, pokud jde o rychlost hospodářského růstu, na druhém až třetím místě. Předběhli jsme letos i Polsko a Slovensko, které v minulosti rostly zpravidla rychleji.

3. Zvýšení mezd
Důležité je, že se konečně začaly zvyšovat i mzdy, reálně v roce 2015 porostou o více než 3 %. Platy rostou i ve veřejném sektoru. Ve zdravotnictví se zvýšily tarifní platy o 5 %, u hasičů, policistů nebo učitelů o 3,5 % (od 1. listopadu 2014). Růst mezd ovlivní pozitivně valorizaci penzí v roce 2017.

4. Čerpání evropských fondů
V letech 2013¬–14 patřila naše země mezi nejhorší státy, pokud jde o schopnost čerpat evropské dotace. Díky opatřením přijatým po nástupu naší vlády se to v roce 2015 radikálně změnilo. Spolu se Slovenskem čerpáme letos nejrychleji. Pomáhá to mimořádným způsobem i hospodářskému růstu. Byly už také vypsány první výzvy z nových operačních programů, to umožní rychlý rozběh využití nových EU fondů už v příštím roce.

5. Zvýšení minimální mzdy
Od prvního ledna 2015 se minimální mzda zvýšila o 700 korun. K dalšímu zvýšení o stejnou částku dojde k 1. 1. 2016. Zvyšuje se tak motivace pracovat, protože výše základních sociálních dávek (např. existenčního minima) se nezměnila.

6. Zrušení poplatků ve zdravotnictví
Od 1. 1. 2015 se definitivně zrušily hotovostní platby u lékaře a za recept. Protože nebyly obnoveny platby v nemocnicích (které se z více než poloviny v minulosti týkaly seniorů), poslední poplatek zůstal za využití pohotovosti.

7. Zrušení druhého pilíře, zvýšení podpory spoření ve třetím pilíři
Definitivně byl zrušen neúspěšný tzv. druhý pilíř, zavedený Nečasovou vládou. Naspořené prostředky lidem zůstanou. Naopak byla zvýšena daňová podpora úspor ve třetím pilíři a rozšířena možnost spoření i pro děti.

8. Snížení zdanění léků a knih
Od 1. 1. 2015 se snížila sazba DPH, kterou jsou zatíženy léky a knihy z 15 % na 10 %.

9. Snížení daní pro rodiny s více dětmi
V roce 2015 se zvýšila roční sleva na dani z příjmů na druhé dítě o 2 400 Kč a na třetí a každé další dítě o 3 600 Kč.

10. Platí zákon o státní službě
V letošním roce začal v plném rozsahu platit 13 let odkládaný zákon o státní službě. Měl by zajistit nestrannost státní správy a posílit kvalitu jejího fungování. Omezuje zásahy do odborné části státního aparátu, spojené s politickými změnami. Týká se celkem 69 tisíc státních zaměstnanců.

11. Zveřejňování smluv
Byl přijat zákon, který poprvé zajistí zveřejňování smluv, které uzavírají zdravotní pojišťovny s poskytovateli péče. Schválen byl také zákon o registru smluv, který v jednotném registru zajistí zveřejňování velké většiny smluv, uzavíraných ve veřejném sektoru. Většina státních úřadů začala již nyní zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč.

12. Vyšší zdanění hazardu
Koalice i přes silný odpor hazardní loby prosadila diferencované zvýšení sazeb pro zdaňování všech hazardních her. Začne platit od 1. 1. 2016.

13. Zvýšení rozpočtu policie, armády a tajných služeb
Vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace v okolí EU vláda přijala několik rozhodnutí, které povedou v příštích letech k výraznému rozpočtovému posílení bezpečnostních složek státu. Zvýší se počty policistů i profesionálních vojáků. V důsledku zvýšené aktivity teroristů v Evropě se posílí kapacity všech tří tajných služeb.

14. Konec účelového propouštění učitelů
Novela zákona o pedagogických pracovnících zabrání tomu, aby byli učitelé ze škol účelově propouštěni na prázdniny, jak se tomu často dělo v minulosti.

15. Nové rozdělování peněz na sport
Ministerstvo školství letos zahájilo nový program, který zajistí přímé poskytnutí státní dotace (bez mezičlánků) na činnost několika tisíců sportovních oddílů a jednot, pracujících s dětmi. Pro rok 2016 se díky vyjednáváním v roce 2015 meziročně navýšily prostředky na podporu sportu o 750 milionů korun.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády