61. zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Tiraně, Albánie

61. zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Tiraně, Albánie

31.05.2016 Ve dnech 27. 5. až 30. 5. 2016 se uskutečnilo jarní zasedání Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance, tentokrát poprvé v Albánii. A úvodem musím říci, že si toto zasedání pořádající země náležitě považovala, ať již reklamními poutači, mediálním zájmem či politickou a veřejnou podporou.

V pátek jsem absolvoval zasedání Stálého výboru PS NATO, kde kromě pravidelných záležitostí a přípravy podzimního zasedání v Istanbulu se projednávaly zaslané pozměňovací návrhy k návrhu deklarace s názvem Společná a rozhodná agenda pro summit NATO ve Varšavě, který se bude konat 8. a 9. 6. tohoto roku. Dále se projednal návrh rozpočtu na rok 2017 a harmonogram výběru nového tajemníka PS NATO po končícím D. Hobbsovi. Jako základní priority aktivit tohoto shromáždění byl stanoven již zmiňovaný summit NATO s definováním schopností jako reakcí na nové bezpečnostní hrozby, rozhodnutí o dalším působení v Afghánistánu, rozšiřování partnerství a politika otevřených dveří NATO, zajištění bezpečnosti na Dálném severu, boj proti korupci a zvyšování bezpečnosti, posílení transatlantické vazby, zaměření se na genderovou politiku ve vztahu k armádě, transparentnost a veřejný přesah Aliance.

28. 5. byla na programu zasedání jednotlivých výborů, kde se probírala aktuální bezpečnostní situace v Sýrii a Iráku, podpora úsilí vlády národní jednoty v Libyi, situace na východní Ukrajině a nastavení nového dialogu s RF, migrační politika a spolupráce NATO s EU apod. Zároveň zde projednávaly zprávy a návrhy deklarací, předkládaných výbory PS NATO.

V neděli 29. 5. jsem se účastnil zasedání mého Výboru pro vědu a technologie řízeného baronesou Ramsay of Carterův. Po přijetí agendy a závěrů z minulého zasedání ze Stavangeru, vystoupil D. Gjiknuri, albánský ministr pro energetiku a průmysl s tématem Albánie se může stát důležitým centrem jižního plynovodu. Po jeho prezentaci byla velmi zajímavá a poučná prezentace na téma Zesílení odstrašení, podpora kontroly zbraní v Evropě, kterou přednesli E. A. Colby z Centra pro Novou Americkou Bezpečnost (CNAS) a L. Kulesa, výkonný ředitel ELN (European Leadership Network), kteří hovořili o nutnosti posílení „evropského“ křídla Aliance, hovořili o hrozbách a vlivu RF, o spolupráci v modernizaci armád a vojenských schopností atd.

Po nich následovalo vystoupení P. speciální zpráva P.Vittela, zpravodaje výboru na téma Budoucnost alianční letecké výzvědné služby, sledování a průzkumu, dále následovaly poznámky J.A.Ellingsena na Probíhající a nastávající aktivity ve vědě a technologiích, poté speciální zpráva O.A.Baka Iránský jaderný program a pozice NATO a EU k dohodě s Iránem. Poleldním vystoupením byla zpráva s názvem Povstání Daesh a budoucí změny bezpečnosti CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) terorismu, přednesenou M. Martens.

V pondělí 30. 5. následovalo plenární zasedání PS NATO, kde po úvodním vystoupení prezidenta M. R. Turnera hovořili předseda albánského parlamentu I. Meta, předseda vlády Albánie, E. Rama, předseda vlády Černé Hory, M. Djukanovic a zástupce generálního tajemníka NATO A. Vershbow. Ten se zmínil o prioritách Aliance, zejména prosazováním základních hodnot demokracie a vytvářením dialogu mezi státy. Připomněl nutnost navyšování obranných rozpočtů.

Následovalo schválení návrhu rozpočtu PS NATO na rok 2017, který přednesl M. Angel.

Velká debata se vedla v rámci již zmíněné deklarace k nadcházejícímu summitu NATO ve Varšavě. Naše delegace navrhovala dvě změny, a to zmírnění navyšování obranného rozpočtu na 2% HDP do navrhovaného roku 2020 a doplnění spolupráce i o Východní Evropu a Západní Balkán. Oba dva logické návrhy však nebyly schváleny, naopak do deklarace se doplnily návrhy Gruzie, týkající se okupace Abcházie a Jižní Oseti Ruskem, důležitost Černého moře pro Euro-Atlantickou bezpečnost a návrhy Moldavské republiky. Vlastní text deklarace lze najít na stránkách PS NATO pod číslem dokumentu 088 SESP 16 E. Po odsouhlasení celé deklarace bylo zasedání PS NATO v Tiraně ukončeno.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR