95. Rose-Rothův seminář Parlamentního shromáždění NATO ve spolupráci s ukrajinským parlamentem K bezpečnosti a stabilitě Ukrajiny a černomořského regionu

95. Rose-Rothův seminář Parlamentního shromáždění NATO ve spolupráci s ukrajinským parlamentem K bezpečnosti a stabilitě Ukrajiny a černomořského regionu

11.07.2017 Ve dnech 3.7. až 5.7.2017 jsem se účastnil 95. Rose - Rothova semináře PS NATO, který se zaměřil na bezpečnostní otázky Ukrajiny, Moldavské republiky a černomořského regionu.

Po registraci byl v pondělí zahájen seminář předsedkyní ukrajinské delegace do PS NATO Irenou Friz, která byla zároveň hostitelkou Verchovnej Rady Ukrajiny a hlavní organizátorkou semináře.Andrey Paruby, předseda Verchovnej Rady, zdůraznil klíčovou roli NATO v modernizaci a reformách ozbrojených sil Ukrajiny a připoměl dvacáté výročí charty o spolupráci mezi Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí.

Prezident PS NATO Palo Alli, poděkoval organizátorům a Švýcarsku, které tradičně semináře podporuje. Podpořil úsilí za stabilitu a zajištění bezpečnosti. Uvedl, že kdyby nebylo ambicí a agrese Ruské federace, pak bychom tady nemuseli řešit problematiku Krymu a Donbasu. Velvyslanec Švýcarska Christoph Spáti uvedl, že nakonec dojde k dohodě o zajištění míru. Ale bude to trvat velmi dlouho. Je nutno respektovat dohody Minsk II a to oběma stranami sporu.

Bývalý zástupce generálního tajemníka NATO A. Vershbow zdůraznil historii vzájemné spolupráce mezi Aliancí a Ukrajinou, historické konsekvence okupace Krymu a vzájemné vztahy v regionu. Ivana Klympush – Tsyntsadze, ministryně Ukrajiny pro evropskou a euroatlantickou integraci připomněla důležitost semináře a kroky ukrajinské vlády k integraci.

Sekce první byla zaměřena na vztahy Ruska, NATO a regionu Černého moře. Nezávislý vojenský analytik Pavel Schauerův zdůraznil příčiny současné politiky a kroků RF. Politika Ruska je politikou zvedání problémů a jako součást obrany své země. James Sherr z Chatham House, zdůvodnil současné problémy mezi Ruskem a Západem. RF sází na vojensou sílu, ta však za silou NATO výrazně zaostává. Proto volí cestu zamrzlých konfliktů, které brzdí zajištění bezpečnosti v regionu a v jednotlivých zemích, zároveń brzdí evropskou a euroatlantickou integraci. Andrew Budd, předseda sekce obraných kapacit NATO, objasnil politiku Aliance v černomořském regionu, připomněl dvacet let spolupráce NATO – Ukrajina, připomněl bezpečnostní, ekonomickou i politickou situaci na Donbasu, kdy se řešení doposud nenašlo. Popsal důvody anexe Krymu a účasti ruské strany v bojích v Sýrii.

Odpoledna proběhla v ukrajinském parlamentu připomínka 20.výročí charty o spolupráci NATO – Ukrajina. vystoupili A.Paruby, předseda parlamentu, velvyslanec S.D.Ducaru, ministr zahraničních věcí P.Klimkin, předseda mise NATO Ukrajina z roku 1997 B.Tarasyuk a velvyslanec USA v témže roce R.Hunter a prezident PS NATO P.Alli. Svůj příspěvek přednesl V.Horbulin, ředitel Institutu národní bezpečnosti a předsedkyně delegace do PS NATO I.Friz.

V úterý 4.7. proběhla sekce s názvem Humanitární a vojenská situace na Donbasu, jejímž moderátorem byla Hanna Hopko, předsedkyně Výboru pro zahraniční věci Verchovnej Rady. Vystoupil první náměstek ministra obrany Ivan Rusnak, který uvedl, že počet padlých ukrajinských vojáků je 2700 a zraněných vojáků dosáhl počtu 9900, 2,3 milionu obyvatel muselo opustit své domovy, popsal současné hybridní války vedené RF a současnou situaci na východní Ukrajině.

Iryna Gerashchenko, místopředsedkyně parlamentu, se vrátila k dodržování Minských dohod a k misi OBSE. Ernst Reichel, velvyslanec Německa na Ukrajině, uvedl pozice Ukrajina a RF k Minským dohodám. Uvedl odhodlání k plnění, ale zároveň uvedl zdržovací taktiku ze strany Ruska.

Třetí sekce se zabývala politickou a humanitární situací na Krymu. Vystoupil Refat Chubarov, prezident Mejlis, což je shromáždění Krymských Tatarů. Oleksandra Matviychuk, předsedkyně Centra pro svobodu civilistů, posala nedodržování lidských práv a diskriminaci původních obyvatel Krymu. Andreas Umland, z kyjevského institutu pro Euro-Atlantickou spolupráci.

Čtvrtá sekce, zaměřená na ukrajinské reformy a vnitřní změny, se zaměřila na legislativní a ekonomické změny. Mimo jiné vystoupil Ivan Miklos, poradce předsedy vlády, bývalý ministr financí Slovenské republiky, Hughes Mingarelli, velvyslanec a předseda ukrajinské delegace při EU, Ihor Hryniv, z parlamentního výboru pro informace a komunikaci, Valerii Pekar, bývalý člen Národní rady pro reformy a Balazs Jarabik, z projektu Camegie Endowment for International Peace.

Pátá sekce s názvem Ukrajina, NATO a výstavba integrity byla zaměřena na politku Ukrajiny, vztah společnosti, politiků, vlády a parlamentu. Vystoupili Alexander Vinnikov, reprezentant Ukrajiny při NATO, Joelle Vachter, představitelka mise EUAM, Iryna Suslova, členka ukrajinského parlamentu a Raynell Andreychuk, předsedkyně výboru PS NATO.

Ve středu 5.7. byla zahájena sekce šestá, zaměřená na podporu růstu v černomořském regionu. Dominika Krois, koordinátorka mise OBSE, představila politické, ekonomické a ekologické změny, Igor Burakovsky , předseda Institutu pro ekonomický výzkum a politiku, se zaměřil na dopravní infrastrukturu a investice a Julian Popov z institutu BPIE, se zabýval problematikou energetiky a jejích zdrojů a nezávislostí dodávek plynu.

Poslední sekce s názvem Politická a ekonomická situace v Moldavské republice se zaměřila na tuto zemi a vliv RF na ni. Ruslan Piontkivsky, z pobočky Světové banky, popsal současnou ekonomickou situaci se zaměřením na makroekonomiku a reformy v oblasti bankovního a finačního sektoru. Cristina Gherasimov, z akademie Roberta Bosche, se zaměřila na reforma ve státní správě a na současnou poltiickou situaci v Moldávii. Seminář zakončil prezident PS NATO P.Alli a vedoucí ukrajinské delegace do PS NATO I.Friz. odpoledne proběhla exkurze do muzea Mamaeva Sloboda.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje