Ano, bude líp

Ano, bude líp

08.10.2013 Každá politická strana by měla mít svůj volební program, který má alespoň nastínit řešení aktuálních problémů naší země.

Pak by měla mít zkušené a odborně zdatné politiky, kteří jsou schopni tento program, jeho myšlenky a vlastní řešení realizovat v praktické politice. Existují však politické strany a politická hnutí, která lidem nabízejí mediálně známé tváře a populisticky jednoduchá řešení, která však řešením nejsou. Však jsme to již zažili ve formě podnikatelsky laděných Věcí veřejných. Nicméně snaha o prosazování osobních či firemních zájmů je v naší zemi velká. Zřejmě je to poptávkou veřejnosti po „nových" politicích.

Příkladem může být pravicové hnutí A.Babiše, které se pod pláštíkem „Ano, s námi bude líp" snaží dostat do Poslanecké sněmovny. Problémem ovšem je, že úzké zájmy pana Babiše a jím „nakoupených" politiků nejsou v souladu se zájmy občanů České republiky. Uvedu dva konkrétní příklady. Jedním z velkých problémů v naší zemi je nedostatečná kvalita potravin, nepřiměřené chování nadnárodních řetězců vůči českým výrobcům či svým zaměstnancům.

Levice se alespoň pokouší navrhovat řešení těchto problémů, ale pravice tato řešení blokuje.

Majitel Agrofertu nemá ve svém programu žádné řešení, jak zvýšit kvalitu potravin, jak zajistit rovné podmínky pro dodavatele a jak zlepšit pracovní a platové podmínky prodavaček. Zřejmě proto, že i některé z produktů tohoto potravinářského holdingu se dostaly do hledáčku Státní zemědělské a potravinářské inspekce na www.potravinynapranyri.cz. Zřejmě má pan Babiš i silnější slovo při prosazování svých výrobků na pultech obchodních řetězců. A o tom, aby i on sám zlepšil podmínky pro své zaměstnance, nemůže být ani řeči, protože on přece lidem práci dává. Pravda je však taková, že právě jeho zaměstnanci mu přinášejí zisky svojí každodenní prací. To je právě odlišný pohled na společnost, který odlišuje levici od pravice.

Druhým příkladem jsou složky biopaliv, které se přimíchávají do motorových paliv. Cena těchto paliv tím vzrůstá, pěstování technických plodin ohrožuje potravinovou bezpečnost naší země a zvyšuje ceny potravin. A kdo to zaplatí? No přece konečný spotřebitel. Je skutečností, že i Evropská komise pod tíhou zvýšených cen energií a nekonkurenceschopnosti evropské ekonomiky si hodlá posvítit na obnovitelné zdroje a biopaliva. Není toto i zájem vlastníka Agrofertu, jak ovlivnit českou legislativu v prospěch jeho podnikání?

Zavedené politické strany jdou do volebního klání s transparentními účty. Naproti tomu podnikatel Babiš žádný transparentní účet mít nemusí. Vždyť předvolební náklady si odečte z daní či mu je uhradí ve zvýšené ceně zákazníci. A zejména tento novodobý kult osobnosti se nemusí nikomu zpovídat. A rozhodně ne svým zaměstnancům. Jeho hra na lepší příští pouze ukazuje, že jeho cílem je nahradit ztracené hlasy pravice tak, aby tu po volbách mohla opět vládnout TOP 09 a ODS. A to přece není v zájmu drtivé většiny našich občanů.

Proto je důležité nezůstat doma a podpořit ty politiky, kteří hájí zájmy občanů ČR.
 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj