Audit Evropského účetního dvora je důkazem o selhání Nečasovy a Topolánkovy vlády v čerpání evropských fondů

Audit Evropského účetního dvora je důkazem o selhání Nečasovy a Topolánkovy vlády v čerpání evropských fondů

25.05.2012 Informace, které přinesly deníky Insider a Aktuálně.cz, které referují o kritice Evropského účetního dvora na adresu českých auditů čerpání evropských fondů, považuji za nesmírně závažné. Vypadá to, že Evropský účetní dvůr v podstatě obvinil českou vládu z falšování. Pokud tedy pravice obviňovala ČSSD před volbami 2010 z toho, že vede zemi „řeckou cestou“, je toto jasný důkaz, že je to naopak tato vláda, kdo používá „řecké metody“, tedy falšování účetnictví.

Jejich závažnost je umocněna faktem, že se tak děje v době, kdy se nashromáždily dlouho neřešené problémy v čerpání evropských fondů, mající své kořeny již v éře minulé pravicové vlády, na které ovšem ČSSD dlouhodobě upozorňovala. Pokud by staronová pravicová vládní elita nebyla k této kritice politicky předpojatá, pokud by jí opravdu šlo o věc samotnou, tj. o efektivní čerpání evropských fondů ve prospěch občanů České republiky, nestáli bychom dnes před hrozbou neproplacení několika miliard korun a tím i před rizikem skokového nárůstu schodku státního rozpočtu.

I z tohoto je zřejmé a nezpochybnitelné, že za tento problém nemůže v žádném případě vláda vinit ČSSD. Nejsou to totiž aktuální problémy ROP Střední Čechy či Severozápad, ale právě jak systémové chyby v čerpání evropských fondů v řádu miliard korun v programech řízených ministerstvy v čele s politiky ODS a TOP09, tak i selhání systému auditu, za což nese odpovědnost vláda jako celek. Svalovat toto selhání nyní na hejtmany je alibistické a především nemá oporu v realitě, což dokazuje právě i zpráva Evropského účetního dvora.

Vyzývám proto vládu, aby přestala mást veřejnost a k odpovědnosti za systémové selhání při čerpání evropských fondů se postavila čelem. Dnes musí nést politickou odpovědnost, které se nemůže zříci, neboť ji z ní usvědčují i takové zprávy nezávislých evropských orgánů, jakou je poslední audit Evropského účetního dvora v Lucemburku.

 

JUDr. Petr Hulinský Ph.D.

  • Člen Poslaneckého klubu
  • Stínový ministr pro místní rozvoj