Bezpečnost státu a jeho občanů je základním úkolem každého demokratického státu

Bezpečnost státu a jeho občanů je základním úkolem každého demokratického státu

12.02.2016 V souvislosti se horšením bezpečnostní situace v regionu Severní Afriky, Sahelu, Blízkého východu i na Ukrajině se konečně změnil i pohled českých politiků k potřebám zajistit bezpečnost České republiky. Smlouva koaličních stran o zajištění obrany ČR, která dala jasný rámec pro postupné navyšování armádních výdajů na 1,4% HDP v roce 2020, schválená Koncepce výstavby AČR do roku 2025 stanovuje konkrétní požadavky na doplnění profesionálních vojáků i aktivních záloh, přijatá legislativa má umožnit tyto cíle podpořit. A kromě posilování schopností české armády se posilují stavy policistů, zvyšují se možnosti zpravodajských služeb a našich firem z obranného a bezpečnostního průmyslu.

Osobně jsem rád, že ministerstvo obrany ustoupilo od obnovení povinných vojenských odvodů. Proto se divím názorům některých mých kolegů, kteří vybízejí k opětovnému zvážení a k diskusi o znovuzavedení povinných odvodů, která mimochodem probíhala v době rozhodování, zda mít či nemít profesionální armádu. Nicméně ne všechny návrhy mých kolegů jsou špatné, například obnovení Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou). Již dnes existuje řada společenských, sportovních i zájmových organizací,spolků a asociací, které „zastupují“ tuto původní organizaci, která měla dříve za úkol odborně připravovat budoucí brance. Připomenu například aerokluby, autokluby, Junák, Pionýr, Leteckou amatérskou asociaci či Brannou mládež ČR.

Taktéž otázka zavedení branné výchovy je sice na programu dne, ale z pohledu dosažení cíle by bylo vhodnější, aby ředitelé základních a středních škol více spolupracovali s Ministerstvem obrany v rámci probíhajícího projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Tento projekt formou odborného školení příslušníky armády napomáhá rozšiřovat informace mezi naše děti a mládež. Zároveň si lze na sekci Obranné politiky a strategie MO objednat metodiku výuky či příručku pro učitele ZŠ. Proto je nutno více aktivity a zejména podpory i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A pokud by se podařilo rozšířit školské osnovy branné výchovy do základních a středních škol, tak bych byl docela spokojen. Vždyť základní znalosti zdravovědy, příprava na krizové situace či havárie mohou sloužit k záchraně životů i v každodenním běžném životě.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR