Bohuslav Sobotka: Vláda rozhodla o zásadním zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, především v sociálních službách, kultuře a zdravotnictví

Bohuslav Sobotka: Vláda rozhodla o zásadním zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, především v sociálních službách, kultuře a zdravotnictví

31.05.2017 Naše vláda dnes splnila další slib a rozhodla o zásadním navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru. Jedná se o zhruba 165 000 zaměstnanců, kteří výrazně zaostávají v odměňování za ostatními zaměstnanci veřejného sektoru, přitom ale dělají záslužnou a velmi často náročnou práci – jsou to například pracovníci v sociálních službách, nepedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství, zaměstnanci příspěvkových organizací krajů a obcí, ale třeba také mnoho pracovníků v kultuře.

Jsou to profese, bez nichž se chod těchto organizací neobejde a kterých se, zvlášť v dnešní době hospodářské konjunktury a výrazného převisu nabídky nad poptávkou na trhu práce, chronicky nedostává. Zaměstnavatelé jim přitom často mohou nabídnout základní plat na úrovni minimální mzdy, či v řadě případů dokonce pod ní.

My jsme se rozhodli tuto nespravedlnost v odměňování změnit razantním krokem – poslední dvě nejnižší stupnice platových tarifů, do nichž tyto kategorie zaměstnanců spadaly, jsme jednoduše k 1. červenci 2017 zrušili. Zaměstnanci z první stupnice se přesunou do třetí a jejich tarifní platy se zvýší o cca 9,4 procenta a zaměstnanci z druhé do šesté a jejich tarifní platy se díky tomu zvýší o 23 procent. Z tarifních platů se pak rovněž vypočítávají i všechny příplatky a náhrady, což povede k dalšímu nárůstu výsledných příjmů.

Podobně jsme zrušili nespravedlnost v odměňování zdravotnických pracovníků, kteří jsou zaměstnáni pod ministerstvy obrany a vnitra, ale nepracují v příspěvkových organizacích. Ti byli dosud platově hodnoceni podle páté stupnice, tedy nižší než do jaké spadají stejné zdravotnické profese u ostatních zaměstnavatelů. Rozhodli jsme tedy o jejich přesunu do šesté, čímž se jejich základní platy zvýší rovněž o necelých deset procent. Všichni zdravotničtí pracovníci vykonávající samostatně nelékařské zdravotnické povolání ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu v lůžkové péči nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb budou mít navíc nárok na nový zvláštní příplatek.

Zřizovatelům zařízení sociální péče se novým nařízením vlády pochopitelně zvýší výdaje na platy zaměstnanců. Proto vláda současně rozhodla také o dofinancování sociálních služeb na letošní rok o 1,162 miliardy korun. Tyto peníze by měly zvýšené náklady pokrýt.

Věřím, že toto opatření přispěje k větší personální stabilizaci především v oblasti sociální péče, která je pro moderní společnost naprosto nezbytná. Jsem přesvědčen, že si lepší ohodnocení práce všechny dotčené profese zaslouží a že si to i ekonomicky Česká republika v době ekonomických úspěchů naší vlády může dovolit.

 

Bohuslav Sobotka

  • předseda vlády ČR