Boření není plán. Pan Stanjura to navíc maskuje stavbou vzdušného zámku

Boření není plán. Pan Stanjura to navíc maskuje stavbou vzdušného zámku

31.01.2013 Na likvidaci Ministerstva dopravy se podle ČSSD pracuje již od doby Aleše Řebíčka. Nynější návrh na sloučení s Ministerstvem průmyslu je tak jen terminálním stádiem nesystémových a nekoncepčních kroků pravicových vlád. Sloučením se přitom neušetří ani koruna a jen se zvýší chaos v celém rezortu. "Doprava se tak ocitá na pomyslné křižovatce. Jedna z cest teď vede přímo do pekel a pravicová vláda s novým ministrem dopravy, jako strojvůdcem, právě přehazuje výhybku,“ říká stínový ministr dopravy a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Podle něho je pak až úsměvné, že ministr dopravy, který je na postu na jeden rok, připravuje dopravní priority roku 2020, s výhledem do roku 2050. „Pan Stanjura by se měl zaměřit na aktuální problémy, které v rezortu jsou. Detailně je má popsané v otevřeném dopise, který jsem mu včera odeslal. Klíčovým úkolem je pak dočerpání všech finančních prostředků z evropských fondů. Řádově bychom totiž mohli přijít až o desítky miliard korun,“ doplňuje Chovanec. Zároveň však upozorňuje, že díky razantním škrtům v rozpočtu Ministerstva dopravy chybí národní zdroje. V době, kdy bychom mohli dokončovat páteřní dopravní síť, nebudeme paradoxně zahajovat žádnou novou významnou stavbu.

Kritická je podle ČSSD situace i v železniční dopravě, především v ČD Cargo. “Problémy v ČD Cargo nevznikly ani dnes, ani včera. Vláda, stejně jako pštros, dlouhodobě strká hlavu do písku, aniž by se pokoušela hledat jakékoli smysluplné řešení,” tvrdí Chovanec. Podle něho se může jednat o cílený záměr snížit hodnotu kdysi ziskového podniku. Nebylo by to poprvé, kdy se pak jakoby znenadání objeví zachránce, který získá miliardové jmění například za pouhou korunu.

Neustálé odkládání problémů v ČD Cargo přitom zvyšuje riziko destrukce celého systému přepravy kusových zásilek po kolejích. To by podle ČSSD znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti s výrazným dopadem na sociální systém a snížení kupní síly v mnoha oblastech republiky v řádu stovek milionů korun. Nezanedbatelným vedlejším efektem by pak byl i tlak na rušení méně využívaných regionálních tratí a příliv stovek kamiónů na silnice nižších tříd. ”Ministerstvo dopravy by mělo bezodkladně vypracovat strategii podpory nákladní železniční dopravy. Nejen pro ČD Cargo, ale pro všechny dopravce. Druhým logickým krokem je příprava realistického podnikatelského plánu pro národního dopravce nákladů po železnici,” říká Chovanec.

Cílem odpovědného ministra dopravy by mělo být zabránit škodám. Jeho snaha by podle ČSSD měla směřovat ke stabilizaci a nikoli k prohlubování ztrát. "Boření není žádný plán. Vzdušné zámky, kterými se to pan Stanjura snaží maskovat, jen odhalují bezradnost a neschopnost řešit problémy, se kterými se rezort dopravy v současnosti potýká,“ dodává Chovanec.

 

Milan Chovanec

  • Hejtman Plzeňského kraje
  • Stínový ministr dopravy