Buď kvóty, nebo Schengen

Buď kvóty, nebo Schengen

22.05.2015 Jak známo, umožňují Schengenské dohody volný pohyb osob v rámci většiny členských zemí Evropské unie včetně několika nečlenů, jako je například Švýcarsko anebo Norsko.

Díky těmto dohodám mohou lidé cestovat z jedné země do druhé bez pohraničních a celních kontrol. Chráněny jsou pouze vnější hranice Evropské unie.

Evropská komise, která pracuje na návrhu kvót uprchlíků, kteří by měli být přidělováni jednotlivým zemím, na Schengen tak trochu pozapomněla.

Představme si, co se stane, až jednotlivé státy přijmou na své území stanovený počet běženců. Pokud by byli tito lidé uvězněni, odporovalo by to zcela zřetelně našim evropským hodnotám. Pokud budou mít volnost pohybu, těžko je někdo přemluví, aby zůstali žít v zemi, kterou si k pobytu nevybrali.

Všeobecně se ví, že preferovanými zeměmi běženců jsou země typu Německa, Francie, Švédska. Jen v okolí pohraničního města Menton vracejí v těchto dnech policisté zpět do Itálie stovky uprchlíků, kteří se snaží proniknout do Francie.

Pokud bychom měli zajistit, že zůstanou pobývat v zemích pro ně méně atraktivních, mezi které patří i Česko, museli bychom začít hranice zase strážit jako v dobách železné opony.

Jestliže to neuděláme, budou bezpečnostní složky v zemích s nejvyšší životní úrovní permanentně zaměstnány hledáním lidí, kteří byli Komisí určeni k naplnění kvóty zemí jiných, a budou je vracet tam, odkud budou přinejmenším někteří z nich stále znova utíkat.

Policejní a další bezpečnostní opatření budou znepříjemňovat život lidem, kteří si již zvykli překračovat vnitřní hranice Unie bez jakýchkoliv formalit. Bude dotčena svoboda pohybu, která dnes tvoří jeden z hlavních symbolů jednoty Evropské unie.

Nemalá část lidí, kterých se to bude týkat, bude ze svého omezování obviňovat právě imigranty. Vzrostou protiunijní nálady, posílí se euroskepticismus, xenofobní hnutí budou mít další argumenty pro své již nyní tak nebezpečné kampaně.

Zavedení povinných kvót pro přijímání uprchlíků se tak snadno může stát prvým krokem k rozbití Evropské unie. Nebude to zdaleka poprvé, co se ta nejlepší předsevzetí promění ve svůj pravý opak.

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista