Česká pošta zůstane státním podnikem

Česká pošta zůstane státním podnikem

18.11.2014 Toto rozhodnutí vlády, které prosadila ČSSD, znamená, že končí období nejasností, spekulací a obav, co vlastně s podnikem do budoucna bude. Pro zaměstnance (Česká pošta jich má téměř 32 000 a je jedním z největších zaměstnavatelů v zemi) to přináší především uklidnění. Díky odpovědnému přístupu státu nehrozí neřízené propouštění, naopak – rozhodnutí o zastavení transformace je platformou pro nové aktivity České pošty a uplatnění jejích zaměstnanců.

Pro starosty obcí, a především pro jejich obyvatele, je to pak signál, že pobočky, které jsou zejména ve venkovských oblastech mnohdy jediným vyslancem státu, mají šanci v této roli i zůstat, jelikož Ministerstvo vnitra ČR, jakožto zakladatel České pošty, velmi jednoznačně hájí právo všech občanů ČR na dostupnost služeb České pošty a státu.

Pro stabilizaci České pošty je ale nutné přijmout řadu změn, které jsou zaneseny ve schválené strategii České pošty. Tou nejvážnější v oblasti rozvoje poštovních služeb je pak kompenzace nákladů, které Česká pošta vynakládá na provozování universální služby, jejíž součástí je rovněž rozsáhlá sít poboček.

Schválenou strategii podporují zástupci zaměstnanců, odborná veřejnost i představitelé Svazu měst a obcí. Strategie v relevantních oblastech přímo navazuje na programové prohlášení Vlády ČR, a proto by měla mít i její plnou podporu. Vláda pak musí podniku vytvořit prostor pro další rozvoj. Především to pak znamená změnu poštovního zákona, která by měla kromě jiného přinést i peníze na udržení jednotlivých poboček.

 

Milan Chovanec

  • Místopředseda ČSSD, člen Poslaneckého klubu
  • ministr vnitra