Česká republika stojí a padá se strojírenskou výrobou

Česká republika stojí a padá se strojírenskou výrobou

21.10.2013 Česká republika byla strojírenskou velmocí. Po listopadu 1989 řada strojírenských, ale i dalších oborů byla výrazně utlumena nebo záměrně zdevastována.

Příčinou byly nejen nesprávná rozhodnutí politiků a nových manažerů k opuštění dřívějších trhů, ale i posun vzdělávacího systému k ekonomickým, manažerských a právnickým dovednostem. Dnes se ukazuje, že české strojírenské firmy, ale nejen ony, postrádají kvalifikované a mladé strojaře, techniky, zámečníky, soustružníky, svářeče a další odbornosti.

Přesto, že máme vysokou nezaměstnanost, existují firmy, které většinou marně hledají na trhu práce kvalifikované odborníky. Buď tito odborníci vůbec nejsou anebo se nezaměstnaným nechce v těchto firmách pracovat. Základním problémem jsou nesprávně nastavené priority a zřejmě i financování vysokého školství, slabá podpora technickému a učňovskému školství ze strany státu i zřizovatele a stále pokračující špatná volba studia a budoucího povolání. Namísto uplatnění v hledaných oborech chrlí naše školství mladé nezaměstnané.

A že vysoká nezaměstnanost mladých je problém si uvědomuje i Evropská unie, která rozebíhá financování tolik potřebných stáží studentů. A to jak pro poslední ročníky středních, tak i vysokých škol. Právě stáže a zejména odborná praxe přímo v podnicích či u živnostníků je řešením nastalé situace. Dalšími řešeními je pomoc státu k propagaci a zejména podpoře technickému školství a učebním oborům. Možností jsou i podniková stipendia či aktivní politika zaměstnanosti, zaměřená právě na chybějící odbornosti.

Pokud stát, zřizovatelé škol a podnikatelé nepřistoupí k nastartování podpory strojírenských a učebních oborů, začnou se naše strojírenské firmy a nejen ty potýkat s nedostatkem kvalitních a odborně zdatných pracovníků. Začnou ztrácet zakázky a stanou se nekonkurence schopnými na globálních trzích. A pak budou muset zavřít své brány, protože bude scházet to nejcennější, a to kvalitní pracovní síla. Stále ještě je čas na změnu, ale je nutno konat. Strategickým zájmem naší země musí být zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. A to bez odborně zdatných technických pracovníků a bez podpory strojnických oborů opravdu nepůjde.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj