Chce to více spravedlnosti, ale na to současná pravice neslyší

Chce to více spravedlnosti, ale na to současná pravice neslyší

25.04.2013 Současná pravicová koalice veškeré své „reformní“ kroky vedla s cílem oslabit střední vrstvu a nízko příjmové občany. Důkazem je nejen zmrazení platů, neochota navýšit minimální mzdu, snížení valorizace důchodů, ale i výrazné škrty v sociální oblasti. Přitom zároveň výrazně zvýšila DPH, což zdražilo bydlení, potraviny, léky, energie a dopravu. Tedy ty položky bez kterých se nízko příjmové domácnosti, důchodci, ale i střední třída neobejdou. Zároveň toto zdražení přispělo k větší inflaci, která reálně snížila příjmy všech občanů.

Základním problémem v naší společnosti je skutečnost, že vláda nezohledňuje při valorizaci důchodů a sociálních dávek rozdílný dopad cen na spotřební koš jednotlivých skupin. A také vůbec nepoužívá pro svoji hospodářskou politiku či v boji proti nezaměstnanosti či sociálnímu vyloučení regionální rozdíly právě z pohledu dopadů inflace. Jestliže v rámci celé české populace došlo vlivem inflace od roku 1999 do roku 2010 ve kumulativnímu růstu cen o více jak 34%, pak u důchodců je toto zvýšení téměř 41% a u nízko příjmových domácností dokonce 44%. Z toho vyplývá, že dopad růstu cen na penzisty a nízko příjmové občany je výrazně vyšší, než ukazují průměrná čísla Českého statistického úřadu.

Klíčovou roli hraje podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích domácností. Výrazně jiné inflaci čelí podle analýzy z ekonomického institutu IDEA dvě pětiny obyvatel naší země. Navíc čím vyšší je inflace, tím větší je negativní dopad na tyto občany. Například na udržení kupní síly důchodců by nestačila ani valorizace o celou míru inflace. Současná vláda je tedy nejen nespravedlivá, ale záměrně nahání velký počet občanů do chudoby a také do závislosti na sociálním systému státu. Nemožnost pracujícím důchodcům odečíst si z daní paušál pro zaměstnance je příkladem tohoto asociálního přístupu.

Problém je také v rozdílné inflaci v rámci jednotlivých krajů. Tam, kde je vyšší konkurenceschopnost, zejména v bydlení, dodávkách energií či nabídce zboží a služeb, je obvykle nižší míra inflace. Týká se to zejména Prahy a Středních Čech. Naopak tam, kde je nedostatečná konkurenceschopnost, je inflace daleko vyšší. Rozdíly existují i mezi velkými městy a venkovem. A tyto rozdíly by měla každá zodpovědná vláda zohlednit při svém rozhodování i při své hospodářské či sociální politice. Pokud takto vláda nepostupuje, pak prohlubuje nespravedlnost ve společnosti a zvyšuje nedůvěru občanů v politiku a v demokratické instituce v České republice.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu