Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

07.09.2015 Místopředsedkyně sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivana Dobešová, předseda Podvýboru pro předškolní a základní školství Petr Kořenek, místopředsedkyně Podvýboru pro střední a vyšší odborné školství Marta Semelová a poslankyně Nina Nováková navštívili v rámci svého výjezdního zasedání ústředí České školní inspekce.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys představili členům poslanecké sněmovny priority České školní inspekce pro školní rok 2015/2016, model kvalitní školy a z něj vycházející kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, informační systémy vyvinuté Českou školní inspekcí pro tvorbu, administraci a hodnocení školních vzdělávacích programů, pro elektronické zjišťování výsledků vzdělávání nebo pro veřejnou prezentaci škol a školských zařízení a také obsahové zaměření inovačních činností České školní inspekce pro další období (propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, hodnocení klíčových kompetencí, zjišťování, analýza a zohledňování socioekonomických informací v kontextu hodnocení kvality a efektivity vzdělávání, realizace a propojování informací z mezinárodních šetření výsledků žáků typu PISA, národních zjišťování výsledků žáků v různých předmětech či gramotnostech a na různých stupních vzdělávání nebo sekundární analýzy inspekčních dat s cílem poskytovat relevantní informace pro tvorbu vzdělávacích politik).

Členové školského výboru následně s vedením České školní inspekce diskutovali o nejrůznějších záležitostech předškolního, základního, středního i vyššího odborného vzdělávání, o otázkách práce pedagogů, o sdílení jednotného pohledu na kvalitu vzdělávání nebo o nových formách metodické podpory, kterou se Česká školní inspekce snaží školám poskytovat.

Poslanci v závěru vyslovili České školní inspekci uznání za zásadní pokrok při zkvalitňování hodnoticí činnosti ve školách a školských zařízeních a vyjádřili podporu pro další směřování České školní inspekce a pro realizaci jejích nových úkolů.

Zdroj: Česká školní inspekce

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR