Co se sociální demokracii podařilo v roce 2014 prosadit?

Co se sociální demokracii podařilo v roce 2014 prosadit?

03.01.2015 Po dlouhých sedmi letech v opozici se ČSSD po té, kdy zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny, podařilo na začátku roku 2014 znovu převzít vládní odpovědnost jako nejsilnější politická straně v rámci nové české koaliční vlády. Co všechno se během února až prosince podařilo ČSSD ve vládě prosadit ve prospěch občanů a naší země? Pokusil jsem se vybrat to nejpodstatnější, což již současně získalo podobu schválených zákonů či vládních rozhodnutí.

Zásadní je včasné schválení státního rozpočtu na r. 2015, který plně odráží priority koaliční vlády a zajistí jejich plnění, ale zároveň deficit veřejných rozpočtů v příštím roce nepřekročí hranici 2,3% HDP. Saldo státního rozpočtu 2015 je plánováno ve výši 100 mld. Kč, což představuje pokles o 12 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014. Rozpočet staví na podpoře investic, zvýšení výdajů na dopravní infrastrukturu a stabilizaci fungování hlavních veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, bezpečnost či sociální služby.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 dochází k 3,5% meziročnímu růstu objemu prostředků na platy v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. Od 1. 1. 2015 se také o 5% zvyšují tarifní platy lékařů, sester a ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Včetně listopadového zvýšení platů vláda zajistila policistům, hasičům a dalším příslušníkům ozbrojených sborů návrat 5% jejich tarifního platu. Od ledna se také o více než 6% zvyšují tarifní platy zaměstnanců v sociálních službách.

Starobní penze se od 1. ledna zvyšují v průměru o 200 korun, valorizaci jsme vrátili do stavu, v jakém byla do roku 2012. Znovu se tedy bude valorizovat plně podle inflace a nikoliv pouze o její třetinu, jak prosadila Nečasova pravicová vláda.

Od roku 2015 se také díky změně zákona vrací základní daňová sleva pro pracující důchodce ve výši 24 840 korun.

Schválen byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela zavádí od 1. 1. 2015 tzv. druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty. Tato druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se bude uplatňovat na léky, knihy, nenahraditelnou dětskou výživu a suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií. ČSSD tak splnila další důležitý předvolební závazek, když prosadila po řadě let první snížení DPH na sociálně citlivé položky.

Byl přijat návrh zákona, který upravuje porodné tak, aby nárok na tuto dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi, a aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte, a to ve výši 10.000 Kč. Od začátku příštího roku by se měl rozšířit počet rodin, které získají nárok na porodné na první dítě a nově budou mít rodiny nárok i na porodné na druhé narozené dítě. Zvýší se tedy koeficient, od kterého se odvíjí nárok na výplatu porodného z původního 2,4 násobku na 2,7 násobek životního minima.

Zvyšuje se daňová podpora pracujících rodin s dětmi. Od ledna 2015 se zvyšují daňové slevy na dítě. Za druhé dítě si bude moci rodič odečíst o 200 korun měsíčně více, za třetí a každé další dítě o 300 korun více. Rodina se dvěma dětmi si tak polepší až o 2400 korun ročně, se třemi dětmi až o 6000 korun za rok. Rodiče si nově mohou snížit daně o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské školce, za rok 2015 to bude ročně až 9200 korun.

Vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

MPSV se snaží postupně stabilizovat Úřady práce, a to především i po personální stránce. Je nutné vrátit personální stav na Úřadech práce tak, aby nefungovaly pouze jako výplatní místo, ale plnily také funkci aktivní politiky zaměstnanosti. Bylo proto schváleno zvýšení počtu zaměstnanců rozpočtové kapitoly MPSV, organizační složky státu Úřad práce ČR o 600 zaměstnanců s účinností od 1. 1. 2015.

Od 1. 1. 2015 se ruší poplatek za návštěvu lékaře a poplatek za recept (obojí ve výši 30 korun). Koalice se současně rozhodla nezavádět znovu poplatek za pobyt v nemocnici, který na základě stížnosti ČSSD zrušil ústavní soud (100 Kč), a vzniklý celkový výpadek příjmů pro poskytovatele bude kompenzovat prostřednictvím úhradové vyhlášky navýšením platby za státní pojištěnce.

Vláda schválila návrh zákona na trvalé zachování tzv. zelené nafty na stejné úrovni jako v r. 2013, a to prostřednictvím novely zákona o spotřební dani.

Daří se aktivně přitahovat nové investice: nová výroba ve Škodě Auto v Kvasinách, Amazon v Dobrovízi, výroba světelných systémů Hyundai Mobis v Ostravě-Mošnov, investice Nexen v zóně Žatec-Triangle. Vláda také schválila Návrh zákona, kterým se mění zákon o investičních pobídkách. Cílem je zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

V červenci 2014 byl spuštěn program, který bude poskytovat podporu obcím a městům, které chtějí rozšířit kapacitu školek a škol, či chtějí vystavit kapacity nové. V prvním kole národního fondu je alokováno 1,5 mld. Kč a bude otevřen do roku 2021. Příští rok bude otevřen evropský fond, kde bude alokováno 12 mld. Kč na rozšíření kapacit a vybavení školních a předškolních zařízení.

Vláda schválila novelu, která sníží platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zavádí výjimky z plateb odvodů pro dopravní či průmyslové stavby v průmyslových zónách. Stát chce novelou vyjít vstříc investorům a zároveň nasměrovat stavby na méně kvalitní zemědělskou půdu.

V rámci boje s daňovými úniky se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 na 270 tisíc korun.
Vláda přijala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tato novela má především ukončit podnikání s chudobou. Doplatek na bydlení se bude vztahovat na obytnou plochu, nikoliv na jednotlivce. Zákon také přináší definici bydlení a určuje spolupráci ÚP a místně příslušného stavebního úřadu a hygienické služby, aby všechny tyto složky opravdu kontrolovali, kam se doplatek vyplácí. Návrh zákona též směřuje k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom jde o porušování platné právní úpravy.

Vláda schválila Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Důvodem vytvoření je potřeba koordinovat na vládní úrovni plnění úkolů, ke kterým se vláda zavázala. Akční plán byl připraven ve spolupráci se sociálními partnery a byl projednání na zasedáních Rady hospodářské a sociální dohody včetně společného zasedání s krajskými tripartitami. Vláda tak chce posílit vliv sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky.
V plnění volebního programu ČSSD budeme v rámci koaliční vlády pokračovat i v roce 2015. Jedním z prvních zákonů, který v tomto roce předložíme, bude zákon o prokazování původu majetku, o jehož přijetí ČSSD dlouhodobě usiluje, ale chystáme rovněž zákon o sociálním bydlení, o obecném referendu, neziskových nemocnicích či zálohovém výživném.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády