Co všechno budou obce ještě muset vydržet?

Co všechno budou obce ještě muset vydržet?

20.09.2012 Města a obce České republiky vykonávají mnoho činností v tzv. přenesené působnosti, tedy jako prodloužená ruka státu. Stát dnes nehradí veškeré náklady spojené s touto činností, podle odhadů doplácejí obce až 30% ze svých vlastních zdrojů. Obce tak často nemohou z nedostatku finančních prostředků realizovat projekty, které by pro své občany realizovat chtěly. Stát již několik let poměrně úspěšně přenáší na obce své povinnosti a obce to více méně trpí. V těchto dnech jsme očitými svědky toho, co všechno lze na bedra obcí přenést, třeba i horký brambor v podobě vymáhání dluhů na tyranech zvířat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají mít do budoucna důležitou kompetenci podle zákona proti týrání zvířat. Podobně jako například v případě týrání dětí či seniorů počítá zákon s tzv. předběžnou náhradní péčí. Zvíře bude týrajícímu na čas odejmuto a postarají se o něj k tomu určení pečovatelé. Náklady přirozeně hradí tyran, avšak než zaplatí, jdou tyto náklady podle zákona na vrub obcím. A proč zrovna obcím proč a nikoliv státu?

Podle návrhu Senátu měl všechny náklady náhradní péče zvířat nést logicky stát, protože obce tuto činnost vykonávají pro stát a nikoliv pro sebe. Přesto však tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat a náklady na předběžnou náhradní péči tak ponesou obce. Bohužel budoucnost zřejmě ukáže, že se nemusí jednat o malé částky, ba naopak. Obce budou následně vymáhat náklady na tyranovi. Ano, ale uvažme, vymohou tyto náklady? Bude člověk, který týrá svěřená zvířata hradit dobrovolně své dluhy?

A jaký měli zástupci státu důvod, že takto rozhodli? Nesmyslný, jak jinak.   „Pozměňovací návrh však hrazení nákladů nadměrně komplikuje, neboť v případě hrazení nákladů za předběžnou náhradní péči mezi obecní úřad obce s rozšířenou působností a pachatele správního deliktu vkládá další mezistupeň, kdy obci náklady místo pachatele správního deliktu uhradí stát a státu pak pachatel správního deliktu.“ Ministr zemědělství zřejmě nezná rozdíl mezi přenesenou a samostatnou působností obcí, jinak by nemohl tak argumentovat, jak v Poslanecké sněmovně argumentoval. Obecní úřad přeci není obec, pane ministře! Pachatel dluží peníze přeci vždy státu a nikoliv obci! Co ještě budou muset obce vydržet, než jim dojde trpělivost?

 

Jan Birke