Co zaznělo a nezaznělo v projevu pana prezidenta Miloše Zemana před hlasováním o důvěře vlády

Co zaznělo a nezaznělo v projevu pana prezidenta Miloše Zemana před hlasováním o důvěře vlády

18.02.2014 Pan prezident Miloš Zeman opět nezklamal a ve svém vystoupení na plénu sněmovny pokračuje v pozici staršího bratra vůči panu premiérovi a členům nově vzniklé vládní koalice.

Jeho vlastní odpověď na otázku „Kde je ta vize" zřetelně ukázala, že čechocentrismus, chcete-li vymýšlení třetích cest není řešením současných problémů naší země.

Tímto řešením je skandinávská cesta, kterou jako sociální demokrat dlouhodobě podporuji. Nicméně je nutno si položit otázku, proč se touto cestou nevydaly bývalé Zemanovy vlády. Tyto vlády poněkud zapomněly, že ve Švédsku, Finsku či Dánsku existují kvalitní a efektivní veřejné služby, včetně systémově koncepční a profesionální státní a veřejné správy. Vždyť Zemanem počatá reforma státní správy není ani dnes dokončena a ukazuje se, že současné krajské uspořádání s nedokončenou decentralizací státní správy je nejen velmi drahé, ale i neefektivní. Prostě proto, že bylo založeno na špatném základě.

Miloš Zeman se zabýval čtyřmi scénáři, jejichž naplnění ukáže, nakolik vláda splní či nesplní své sliby dané programovým prohlášením. Tady souhlasím, že A.Babiš nedostane Nobelu cenu za ekonomiku, protože není v lidských silách ministra financí a ani v silách této vlády za čtyři měsíce nalézt „rezervy" v jednotlivých rozpočtových kapitolách či zvýšit výběr daní o nějakých 40 až 60 miliard korun. Proto trochu nechápu pana prezidenta, který „pohrozil" vládě tzv. prezidentskou matrou, to je nutností posílit investice již ve státním rozpočtu na rok 2015. Souhlasím, že je lépe řešit nezaměstnanost tvorbou pracovních míst než zvyšováním podpor v nezaměstnanosti. Ale upřímně, jak vlastní legislativní činnost, která běžně dosahuje jednoho roku, tak rozjetí státních či veřejných investičních projektů na základě výběrových řízení či podpora proexportní politiky si vždy vyžádá určitý konkrétní čas. A ten tato vláda od pana prezidenta nedostala a nedostane.

Pan prezident také připomenul poslancům, zejména těm nově zvoleným, že poslanecká sněmovna je dílnou, ze které mají vycházet dobré zákony. S tím je nutno souhlasit, na druhé straně tuto legislativní činnost musí doplňovat kontrolní činnost vůči exekutivě, chcete-li vládě. Bez propojení těchto základních činností nebude moci změnit současnou špatnou ekonomickou a politickou situaci. Služební zákon je potřebný, ale ruku na srdce, okamžikem jeho přijetí se toho moc nezmění. Opět si to vyžádá čas, zřejmě celou generaci úředníků, aby státní a veřejná správa byla odborně zdatná a bez politických trafikantů. Chtěl bych se zeptat pana prezidenta, kdo že bude určovat, zda odborně zdatný politik může či nemůže vykonávat státní správu. A jak se konkrétně bude politik bránit těm, kteří kladou a budou klást hranice mezi politiky a odborníky. Prostě takový je život.

Podobně je na tom zákon o prokázání příjmů a majetku. Souhlasím s názorem, že je to možný způsob, jak omezit korupční chování a jak oddělit poctivě nabytý a zdaněný majetek od toho nepoctivého a nezdaněného. Osobně dlouhodobě podporuji tento zákon, ale jsem přesvědčen, že již dnes lze proti nakradenému majetku zakročit. Vždyť každý občan podává daňové přiznání, stát eviduje všechny nemovitosti a existuje registr vozidel. Pouze je nutno konat a nabytý majetek poměřovat s přiznanými příjmy. A je vůbec otázkou, proč nemají finanční úřady potřebné kompetence pro tuto činnost. Prokazování majetku bych podpořil zejména v těch případech, kdy je proti obviněnému vedeno trestní stíhání anebo když finanční úřad zahájí správní řízení s daňovým poplatníkem. I tady musí platit motto současného pana prezidenta: Padni komu padni. Pan prezident Zeman má pravdu v tom, že hodnocení práce toho kterého politika je nutno provádět nikoliv podle průzkumů popularity, ale podle výsledků jeho práce. Věřím, že se s panem prezidentem na závěr shodneme, že toto hodnocení by mělo platit obecně, pro kteréhokoliv občana České republiky.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR