ČSSD chce v ČR kvalitní a cenově dostupné potraviny!

ČSSD chce v ČR kvalitní a cenově dostupné potraviny!

15.05.2013 Sociální demokracie je znepokojena vládní nečinností v oblasti nekvalitních potravin a systematické likvidace českého zemědělství. Není možné dále tolerovat nerovný boj občanů se závadnými potravinami, které stát neokáže včas odhalit a zabránit jejich distribuci. Je nutné napravit systémová selhání pravicových vlád, která způsobila, že dominantní postavení na trhu nemá zákazník či výrobce potraviny, ale prodejce.

ČSSD chce v ČR kvalitní a cenově dostupné potraviny. Jsme přesvědčeni, že je povinností státu, aby zaručil, že občané dostanou za své peníze kvalitní a nezávadné potraviny!

Vládní novela o potravinách je nedostatečná, nechrání účinně spotřebitele a není zárukou zlepšení stavu.

ČSSD proto připravila 4 návrhy pro doplnění vládní verze tak, aby došlo na straně konzumentů ke skutečnému zlepšení:

Povinnost uvádět hlavní složku potravin

navrhujeme upravit definici hlavní složky + povinnost u nebalených potravin v místě, kde je potravina přímo nabízena k prodeji; bude povinné uvést informaci o hlavní složce

Povinnost stanovit % podíl dovozu potravin v rámci maloobchodu

stanoví se nová informační povinnost + povinnost MZe vytvářet seznam identifikující podíl českých potravin u jednotlivých prodejců; zároveň dojde k úpravě sankce za nesplnění oznamovací povinnosti a za nesplnění povinnosti seznam vyvěsit u vchodu do místa prodeje

Údaj o výrobci u nebalených potravin

navrhujeme povinné uvádění v místě, kde je potravina přímo nabízena k prodeji, jméno (obchodní název) a adresu provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil

Údaj o zemi původu potraviny u nebalených potravin

povinně uvádět zemi původu potraviny (ta je stanovena v souladu s celním kodexem EU jako země, kde byla potravina zcela získána nebo vyrobena).

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova