ČSSD chce zabránit vládě P. Nečase zdražovat čtení a pomůcky pro nemocné a postižené

ČSSD chce zabránit vládě P. Nečase zdražovat čtení a pomůcky pro nemocné a postižené

ČSSD opakovaně kritizovala vládní záměr zvýšit dolní sazbu DPH jako nespravedlivý a nesystémový s tím, že poškodí zejména středně a nízko-příjmové skupiny obyvatel, sociálně slabé, nemocné a postižené. Poslanci a senátoři ČSSD proto hlasovali proti zákonu, kterým se od ledna zvýšila snížená sazba DPH z 10 na 14 % a příští rok dokonce na 17,5 %. Proti tomuto zákonu byly zaměřeny i parlamentní obstrukce poslanců ČSSD v závěru loňského roku. Bohužel, vládní koalice si v oblasti zvýšení DPH prosadila nakonec své.

Pro sociální demokracii je zásadní, aby v ČR zůstaly nadále zachovány dvě sazby DPH, jako (s výjimkou Dánska) ve všech ostatních zemích EU. Připravenou novelou dosáhneme toho, aby tyto dvě sazby DPH existovaly i v roce 2013. Proto dnes ČSSD v Senátu Parlamentu ČR předloží legislativní návrh, kterým chce zachovat stávající 10% sazbu u knih, novin, časopisů, potřeb pro zmírnění následků nemoci, například pro nevidomé, neslyšící a částečně vidící osoby, a pro těžce zdravotně postižené, oprav invalidních vozíků a zdravotní, sociální a domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené.

Finanční dopad na příjmy státního rozpočtu bude po prosazení této novely v řádu několika set milionů korun. To je částka, kterou lze kompenzovat zlepšením výběru daní a důslednou realizací opatření proti daňovým únikům.

Plánovaný cenový skok díky zvýšení DPH u knih na 14 % (posléze 17,5 %) nemá obdoby v celé Evropě.  Zcela vybočuje z praxe v EU. Celkem 12 zemí unie má u knih sníženou sazbu do 5 %. Například Velká Británie, Irsko, Norsko či Chorvatsko mají sazbu nulovou. Při zvyšování sazeb pak šlo maximálně o 1 až 2 %. Naopak sazbu 20 % má Dánsko (které to však kompenzuje bohatým podpůrným grantovým programem), Bělorusko, Bulharsko, Albánie a Ukrajina. Do roku 2006 byla sazba DPH uplatňovaná u knih v České republice 5 % a k jejímu zvyšování došlo až za pravicových vlád.

„Zdražování knih zvýšením DPH by bylo cestou na evropskou periferii, která by snížila konkurenceschopnost ČR, snížila rovněž čtenářskou gramotnost a způsobila následně problémy v uplatnění nových generací. V našem programu máme ochranu sociálně slabých, zdravotně postižených a nemocných. Proto nebudeme zvyšovat DPH například u psacích strojů, telefonů či počítačů určených pro nevidomé a pomůcek určených zdravotně postiženým a těžce nemocným,“ sdělil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Pokud by návrh ČSSD na zachování snížené sazby DPH nebyl přijat, prosadíme ho, až bude ČSSD vládnout. Pokud sociální demokraté získají v příštích volbách dostatečný mandát od občanů, budou moci seznam položek s nižší sazbou DPH dále rozšířit o léky a potraviny.

„Nechceme zdražovat čtení. Ztěžovat přístupnost našich občanů ke vzdělání a kultuře. Zhoršovat čtenářské návyky, aby si mladí zcela odvykli číst. Snižovat českou knižní produkci a likvidovat knihkupectví a vydavatelství v současné hospodářsky velmi obtížné době. Například produkce knih by se u nás zvýšením DPH mohla snížit až o třetinu. Nejvíce by byly postiženy učebnice, odborné knihy a překlady,“ uvedl poslanec a stínový ministr kultury Vítězslav Jandák.

„Chceme jít směrem, kterým jde vyspělá Evropa s velmi nízkým DPH například na učebnice a odbornou literaturu, anebo směrem k Albánii s 20% DPH? Chceme se snad stát národem analfabetů a ovcí? S výší DPH experimentovalo u knih například Slovensko, kde po zvýšení na 19 % došlo ke stagnaci knižního trhu, propadla se prodejnost titulů a snížil se dramaticky jejich náklad. Vymizely monografie, biografie, historické tituly a umělecká literatura. Větší náklady si zachovaly jen ženské romány, náboženské knihy a pornografie. Proto se rychle vrátilo zpět k nižší 10% sazbě,“ doplnil senátor a stínový ministr školství Marcel Chládek, který je v Senátu předkladatelem novely zákona o dani z přidané hodnoty.

ČSSD zásadně odmítá zvýšení DPH u položek pro nemocné a zdravotně postižené, knih, novin a časopisů jako zcela neodůvodněné a z pohledu příjmu státního rozpočtu zbytné.

 

 

Mgr. Bohuslav SobotkaMgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády

 

Mgr. Vítězslav JandákMgr. Vítězslav Jandák

  • Člen Poslaneckého klubu
  • Stínový ministr kultury

 

PhDr. Marcel Chládek MBAPhDr. Marcel Chládek MBA

  • Stínový ministr školství, m. sen. klubu ČSSD
  • Stínový ministr školství