ČSSD je moderní levicovou stranou

ČSSD je moderní levicovou stranou

04.09.2013 Česká strana sociálně demokratická jde do předčasných voleb s cílem prosadit dobře fungující stát, jehož základem nejsou pouze kvalitně a spravedlivě fungující instituce, ale i rozvíjející se občanská společnost. Důraz je kladen i na sociální kapitál, to je na vzdělanostní politiku, kdy lidé z chudších vrstev se díky vzdělání posunou do střední a vyšší vrstvy. Tím narůstá tolik potřebná sociální soudržnost celé společnosti.Základem sociální politiky ČSSD je podpora rodiny a rodinného života, která je pro životní úspěch každého člověka velmi důležitá.

Taktéž investice do projektů občanských iniciativ a komunitní práce jsou často efektivnější cestou pro postupné vyrovnávání nerovností ve společnosti, než tupé zvyšování dávek. Nelze se smířit s vysokou nezaměstnaností, zejména mladých lidí a je nutno zavádět konkrétní opatření na podporu soukromých a státních investic, podpory technologií s vysokou přidanou hodnotou, podpory inovací a konkurenceschopnosti či snížení byrokracie pro začínající podnikatele. Je nutno modernizovat stávající školský systém, který není sto reagovat na dynamicky se měnící ekonomické a hospodářské prostředí.

Dobře a spravedlivě fungující stát musí poskytovat kvalitní a dostupné veřejné služby, zejména ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti a bezpečnosti. Je třeba postihovat neplatiče daní, šedou ekonomiku, korupční chování a trestnou činnost. ČSSD zavede registrační pokladny a majetková přiznání, podpoří zvýšení kontroly kvality potravin a zvýšení regulací cen energií a vody. Sníží DPH u základních potravin, léků a zruší všechny poplatky ve zdravotnictví  s výjimkou příspěvku na pobyt v nemocnici.

Podpoříme výstavbu startovacích bytů a sociálního bydlení, chceme více mateřských školek a jeslí, zastavíme nesmyslné vyvádění veřejných peněz z důchodového systému. Namísto privatizace státu zajistíme, aby za své daně dostávali občané kvalitní a fungující veřejné služby. Přijmeme zákon o státní službě a prosadíme zákon o obecném referendu. Chceme aby právo a pořádek platil pro všechny bez výjimky. Pro sociální demokraty nejsou prázdné pojmy solidarita, tolerance, spolupráce, poctivost a pracovitost. K prosazení naší politiky však potřebujeme důvěru spoluobčanů. Pouze ta povede k pozitivním změnám v naší společnosti.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR