ČSSD navrhuje zavést vícezdrojové financování pro hasičské sbory

ČSSD navrhuje zavést vícezdrojové financování pro hasičské sbory

ČSSD považuje aktuální situaci ve financování Hasičského záchranného sboru (HZS ČR) i sboru dobrovolných hasičů za dlouhodobě neudržitelnou a neuspokojivou. Za pouhé čtyři roky došlo podle schváleného zákona o státním rozpočtu k nebývalému snížení výdajů na investice HZS ČR. Zatímco v roce 2008 byly investiční výdaje na úrovni 1, 830 miliardy, v roce 2012 je plán 276 mil. Kč. To nepostačí ani k základní obnově techniky.

Tato kritická finanční situace proto může omezit práci a rozsah výkonu záchranářů a v konečném důsledku ohrozit lidské životy. ČSSD považuje tuto situaci za mimořádně závažnou s tím, že je potřeba přijmout okamžitá řešení a nápravu.

Předseda Poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc proto dnes oslovil formou dopisu předsedy poslaneckých klubů všech politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně, které vyzval k zapojení se do pracovní skupiny, která by zahájila diskusi nad přijetím zákona či zákonných změn, které by zajistily vícezdrojové financování Hasičského záchranného sboru, ale i sborů dobrovolných hasičů.

„Situace je skutečně vážná a je potřeba v této věci začít jednat. Jedním z možných řešení je zavedení vícezdrojového financování jak profesionálních, tak dobrovolných jednotek. To by mohlo spočívat v povinných odvodech komerčních pojišťoven, které by se tak nepřímo podílely na zvýšení kvality vybavení hasičských jednotek. Lepší vybavení a tedy i efektivita zákroků by pak jednoznačně měla pozitivní vliv i na snížení škod, které jsou pojišťovnami vypláceny. Záchrana životů a majetku znamená nejen pozitivní výsledek pro společnost a občany, ale i snížení výdajů pojišťoven,“ uvedl poslanec ČSSD Jeroným Tejc.

ČSSD věří, že se předsedové všech poslaneckých klubů do hledání společného řešení tohoto vážného problému co nejdříve zapojí a zajistí další bezproblémové fungování Hasičského záchranného sboru v naší zemi.

 

 

JUDr. Jeroným Tejc

  • předseda Poslaneckého klubu, poslanec Parlamentu ČR
  • stínový ministr vnitra