ČSSD nedovolí prolomit restituční hranici února 1948

ČSSD nedovolí prolomit restituční hranici února 1948

05.10.2013 ČSSD odmítá snahu některých církevních organizací prolomit restituční hranici 25. 2. 1948 a přepsat tak současné majetkoprávní vztahy v České republice.

Trvá na důsledné kontrole státu při církevních restitucích a odmítá jakýkoli nátlak církví na urychlené vydávání majetku bez doložení potřebných dokladů. Snahy o prolomení hranice 25. 2. 1948 v rámci vládou prosazených církevních restitucí dokládá podle dostupných informací např. žádost o navrácení majetku Suverénního řádu maltézských rytířů.

ČSSD od počátku považuje církevní restituce prosazené vládou P. Nečase za nespravedlivé, předražené a vysoce rizikové pro stát. Pokud v říjnových volbách získá silný mandát, bude usilovat o výrazné snížení finančních kompenzací státu za nevydaný církevní majetek tak, aby náhrada byla přiměřená a spravedlivá. Nepřipustí zároveň vydávání majetku, na který církve nemají právní nárok.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády