ČSSD podporuje kvalitní život na venkově

ČSSD podporuje kvalitní život na venkově

04.09.2017 Česká republika má téměř 90% obcí,ve kterých je méně než 2000 obyvatel. Také průměrný počet obyvatel obce v naší zemi je nejnižší ze všech zemí OECD a činí 1640 osob. Studie Institutu pro demokracii a ekonomikou analýzu zároveň ukázala na řadu dalších problémů.

Sociální demokraté si uvědomují často nižší úroveň životní úrovně na venkově, způsobené nižší dostupností nejen veřejných služeb, ale i nedostatkem pracovních příležitostí či služeb obecně. Taktéž podporujeme zachování mateřských a základních škol na venkově.

ČSSD podpoří stabilizaci zemědělské výroby, podpoří malé a střední podnikání na venkově, investicemi do vodního hospodářství podpoří zachování vodních zdrojů a boj se suchem. Zásadně posílíme postavení českých zemědělců, omezíme pěstování řepky olejky a prosadíme návrat k tradičním zemědělským plodinám. Zvýšíme ochranu domácí zemědělské a potravinářské produkce. V boji se suchem zřídíme záložní vrty na podzemní vodu, budeme chránit podzemní vodu před znečišťováním a zvýšíme investice pro stavbu rybníků a přehrad.

Podpoříme drobné podnikatele a řemeslníky i dopravní obslužnost v rámci regionů.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje