ČSSD pokládá jednání ministra financí A. Babiše vůči poslanci Šinclovi za zcela nepřijatelné a žádá ministrovu veřejnou omluvu

ČSSD pokládá jednání ministra financí A. Babiše vůči poslanci Šinclovi za zcela nepřijatelné a žádá ministrovu veřejnou omluvu

18.06.2015 ČSSD odmítá způsob, jakým ministr financí Babiš osobně a pomlouvačně zaútočil proti poslanci Šinclovi v situaci, kdy poslanec realizoval své legitimní právo předkládat pozměňující návrhy k zákonům a rovněž své ústavní právo poslance dotazovat se během zasedání Poslanecké sněmovny na stanoviska a názory ministra financí. Situace, kdy Andrej Babiš na základě věcné kritiky návrhu zákona ze strany poslance Rozpočtového výboru Šincla shromáždil a začal šířit dehonestující informace o poslanci a jeho rodinných příslušnících je v našich poměrech bezprecedentní a v parlamentní demokracii nepřijatelná.

Ministr musí ve své práci strpět kritiku představitelů Parlamentu i občanů a nemůže na ni reagovat metodami, které připomínají nechvalnou praxi bývalé komunistické státní bezpečnosti. Parlament je oprávněn kontrolovat jak činnost vlády, tak ministerstva financí.

Pokud by ČSSD takové chování Andreje Babiše přešla či tolerovala, vytvořila by tak precedent, v jehož důsledku by prostřednictvím podobného zastrašování mohla být umlčena jakákoliv demokratická kritika ministra financí, jenž je navíc současně i významným podnikatelem a majitelem řady médií, což již samo o sobě značně oslabuje možnost jeho veřejné kritiky.

ČSSD pokládá zmíněný postup ministra financí spojený s naprosto zřejmým vyhrožováním za zcela nepřijatelný a žádá ministra Babiše, aby se za svůj postup a výroky na adresu poslance Šincla veřejně omluvil.

Politické grémium ČSSD doporučuje předsedovi svolat v této věci Koaliční radu.

Politické grémium ČSSD doporučuje poslaneckému klubu ČSSD podpořit při hlasování pozměňovací návrh poslance Šincla, který omezuje nepřiměřené zisky pojišťovacích makléřů.