ČSSD představila Oranžovou knihu dopravy

ČSSD představila Oranžovou knihu dopravy

06.03.2013 Prioritou je stabilizace systému, dostavba klíčových staveb a zvýšení efektivity.

Dostavba železničních koridorů a páteřní silniční sítě jsou podle stínového ministra dopravy za ČSSD a hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance hlavními prioritami rezortu dopravy. Neméně důležitá je pak státní podpora železniční dopravy a stabilizace celého systému. „Cílem opatření, která navrhujeme, je zvýšit efektivitu a zároveň legislativně upravit a zpřehlednit způsob financování dopravních staveb. Toho lze dosáhnout tím, že bude navýšen podíl spotřební daně z minerálních olejů na 25 % ve prospěch rezortu dopravy a rozšíří se mýtný systém na silnice I. tříd,“ řekl Chovanec při představení Oranžové knihy dopravy.

Oranžová kniha dopravy shrnuje základní problémy v rezortu dopravy a zároveň nabízí jejich systémové řešení. Tento strategický dokument vznikl za významného přispění Dopravní komise ČSSD, jejímž členům je třeba poděkovat. Dík patří rovněž Dopravní komisi Asociace krajů ČR a jednotlivým krajům za významnou podporu. Dalším krokem by měla být paragrafová podoba navrhovaných legislativních změn a zapojení odborné veřejnosti do diskuse nad prioritami rezortu. Oranžová kniha vznikala totiž v průběhu roku 2012 a nereflektuje tak poslední změny, se kterými přichází nové vedení Ministerstva dopravy a Evropská komise. Vzniknout by tak měly odborné minitýmy, jejichž úkolem by bylo navrhnout konkrétní řešení zejména pro železnici a silniční hospodářství.

V následné diskusi o budoucnosti rezortu se sociálědemokratičtí dopravní experti shodli na tom, že celý rezort není v dobrém personálním ani odborném stavu. Sloučení Ministerstva dopravy s Ministerstvem průmyslu je navíc nesprávný a nesystémový krok. Podle ČSSD se tím neušetří ani koruna a jen se zvýší chaos. Veškeré změny v rezortu dopravy, které navrhuje současný kabinet, vedou k destabilitě. Ta se naplno projeví až v roce 2014, tedy s příchodem nové vlády. Pravým důvodem slučování ministerstev tak podle ČSSD je zamést pod koberec všechny neúspěchy a průšvihy pravicových ministrů dopravy.

Z výše uvedených důvodů bude ČSSD velmi pečlivě studovat veškeré návrhy ministerstva a ve spolupráci s sociálnědemokratickými senátory a poslanci připomínkovat tyto návrhy v legislativním procesu s cílem zabránit dalším škodám v resortu. Cílem těchto kroků není jen kritizovat, ale připravit program pro budoucnost v reálných obrysech.

Milan Chovanec

  • Hejtman Plzeňského kraje
  • Stínový ministr dopravy