ČSSD vítá iniciativu občanských sdružení Rekonstrukce státu

ČSSD vítá iniciativu občanských sdružení Rekonstrukce státu

24.04.2013 Česká strana sociálně demokratická vítá zveřejněnou iniciativu občanských sdružení Rekonstrukce státu. Jako hlavní opoziční strana sdílíme její záměr omezit korupci prosazením celé řady konkrétních legislativních opatření. Považujeme za smutné, že ačkoliv tu již tři roky máme vládu Petra Nečase, která sebe sama sebevědomě označila za vládu „boje proti korupci“, ve skutečnosti se žádné zásadní změny neodehrály.

Řadu z devíti základních programových bodů iniciativy Rekonstrukce státu ČSSD v minulosti na půdě Poslanecké sněmovny sama opakovaně otevřela a navrhla konkrétní řešení. Šlo například o zákon o financování politických stran, zákon o zrušení anonymních akcií, novelu Ústavy ČR rozšiřující působnost NKÚ či novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která by zprůhlednila legislativní proces.

V současnosti sociální demokracie připravuje novou verzi zákona o majetkových přiznáních a také svou vlastní podobu zákona o úřednících. Vládní verze je podle našeho názoru nedostatečná a nekvalitní. O zákoně o státním zastupitelství povedeme debatu jak s vládou, tak i s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Poslanci ČSSD podpořili do druhého čtení návrh zákona, který by uzákonil zveřejňování smluv uzavřených veřejnoprávními subjekty na internetu. Důraz klademe v této souvislosti na obce, kraje a stát s tím, že na zveřejnění smluv není nutno podle našeho názoru vázat jejich platnost.

Naším cílem je též další pokus o rozšíření pravomoci NKÚ. V Senátu jsme ještě více zpřísnili vládní zákon o transparentnosti akciových společností, ale nechceme v žádném případě bránit přijetí ani jeho sněmovní verze, kterou pokládáme alespoň za „mírný pokrok v mezích zákona“.

ČSSD má trvalý zájem na úspěšném vyřešení problémů zmiňovaných iniciativou Rekonstrukce státu. Naše návrhy zákonů jdou už dlouhá léta stejným směrem. Bohužel, pravicová většina v Poslanecké sněmovně je velmi často blokovala a zamítala.

ČSSD je nadále otevřena spolupráci s  iniciativou Rekonstrukce státu nad všemi konkrétními návrhy zákonů, ať už je předložíme sami, nebo je navrhne vláda či některá jiná politická strana.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády