ČSSD vyzývá Vládu ČR k jednání o smlouvě EU o rozpočtové odpovědnosti

ČSSD vyzývá Vládu ČR k jednání o smlouvě EU o rozpočtové odpovědnosti

Sociální demokracie je přesvědčena, že ČR nesmí být faktorem dezintegrace Evropy. ČSSD je proto vážně znepokojena přístupem české vlády k jednáním evropských států o řešení finanční a rozpočtové krize. Je nezbytné, aby Česká republika neseděla netečně v koutě a naopak se pokusila do jednání aktivně zasáhnout. K tomu je ale nezbytné, aby Nečasova vláda o těchto jednáních přesně informovala a vedla seriózní dialog s opozicí.

V současnosti probíhají jednání mezi členskými zeměmi EU o podobě smlouvy o rozpočtové odpovědnosti, jejíž text má být schválen na summitu EU koncem ledna. Vláda ČR zaujala k těmto jednáním vyčkávací postoj s tím, že dokud nebude znát konečný text smlouvy, nemůže k ní zaujmout definitivní stanovisko. Přitom jednání o smlouvě je otevřeno pro všechny členské země Unie, je tedy nanejvýše zarážející, že se ČR těchto jednání buď vůbec neúčastní, nebo o nich neinformuje celou českou politickou reprezentaci a veřejnost. Vyzýváme proto vládu, aby o jednáních o smlouvě aktuálně a důkladně informovala český parlament a veřejnost.

Zároveň s tím, že vláda ČR nezaujala k obsahu připravované smlouvy žádný jasně formulovaný postoj, existují závažné rozpory ohledně přístupu ke smlouvě nejen mezi premiérem a ministrem zahraničí, ale i ve vyjádřeních samotného premiéra Nečase (viz prohlášení premiéra během jednání s francouzským premiérem Fillonem v Paříži 6.12.2011 ve srovnání s jeho vyjádřením na serveru Novinky 14. 12. 2011)
Pokud jde o samotný obsah připravované smlouvy EU o rozpočtové odpovědnosti, ČSSD klade důraz na to, aby smlouva neoslabovala evropský sociální model a současně hledala takovou formu finanční regulace a dohledu, která nepovede k utlumování ekonomiky. 

Pro ČSSD je nepřijatelné, aby se česká vláda namísto hledání společného východiska z krize naopak stala katalyzátorem dezintegračních procesů v Evropě. Téma zapojení se ČR do podoby smlouvy o rozpočtové odpovědnosti je tématem budoucího zapojení ČR v EU. Naše současné chování může ovlivnit naši budoucí pozici v EU na řadu let. Proto ČSSD pokládá za nezbytné, aby se Parlament ČR problematikou smlouvy intenzivně zabýval na všech odpovídajících úrovních, tedy jak v příslušných výborech, tak na plénu. Přejeme si, aby tento proces informování a jednání byl neprodleně zahájen.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí