ČSSD vždy hlasovala proti zřízení sKaret

ČSSD vždy hlasovala proti zřízení sKaret

14.05.2013 Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pozice České strany sociálně demokratické je v této věci jednoduchá a srozumitelná. Naši poslanci a senátoři nikdy nehlasovali pro zřízení sKaret v době, kdy ministr Drábek předložil legislativu, která umožňovala takovouto částečnou privatizaci jedné ze základních veřejných služeb, to znamená vyplácení sociálních dávek ze státního rozpočtu těm, kdo na ně mají nárok, tak sociální demokraté se postavili proti. To znamená, jak na půdě Sněmovny, tak na půdě Senátu jsme soustavně a celou dobu hlasovali proti zřízení sKaret. Nemusíme proto v tuto chvíli hrát roli někoho, kdo nevěděl, o co se jedná. Nemusíme se tvářit, že jsme si nevšimli toho, o čem se v Poslanecké sněmovně hlasuje. Nemusíme se vymlouvat, že jsme si nepřečetli smlouvy, které podepsal ministr Drábek s Českou spořitelnou, ale můžeme s klidným svědomím v tuto chvíli doporučit Poslanecké sněmovně, aby podpořila návrh, který předkládá Senát.

Chci poděkovat senátorům a chci poděkovat Senátu jako instituci, že přišla s tímto konkrétním návrhem, který končí definitivně neúspěšný a krajně kontroverzní projekt tzv. sKaret. Jsem rád, že Senát tento návrh přijal a jsem také rád, že jsme se dnes konečně dostali k jeho projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Je to jasné a rozhodné slovo ze strany Senátu. Po nekonečných debatách, po nekonečném přetahování na vládní úrovni, kdy ministryně práce a sociálních věcí předkládá návrhy na to, jak pokud možno sKartu ještě udržet při životě a většina ve vládě - jak se zdá - jeden tento návrh za druhým odmítá.

Já si myslím, že je to až trapné sledovat dohadování mezi vládními stranami o tom, co vlastně bude s s-Kartami a lidé tomu nerozumí. Proč v situaci, kdy se předseda vlády jasně vyjádřil pro zastavení projektu, pro zrušení s-Karet, je možné, že od tohoto okamžiku už uplynulo několik týdnů, možná měsíců, čas jde velmi rychle, a my tady pořád ještě máme s-Karty a pořád ještě se dohadujeme o tom, jestli by se měly zrušit nebo ne. A co je ještě horší? Celou tu dobu mají zaměstnanci úřadů práce pokyn, aby s-Karty vydávali, to znamená vydávání s-Karet nebylo zastaveno. Čili to jsou všechno věci, které tady probíhají na pozadí diskuse, kterou tady dnes v Poslanecké sněmovně povedeme. Postoj sociálních demokratů je srozumitelný a jasný. Budeme hlasovat pro senátní návrh a podpoříme zrušení projektu s-Karet.

Chci ale také jasně říci několik poznámek, které se týkají celé atmosféry a vůbec toho, jak se Parlament a vláda mohla dostat do této podivné a trestuhodné situace. Jak je vůbec možné, že vláda České republiky dnes visí na ústech generálního ředitele České spořitelny a čeká, co on k tomu řekne? Jak je možné, že v situaci, kdy by o podobě systému vyplácení sociálních dávek měla rozhodovat vláda a Parlament, tak se čeká na to, co řekne privátní banka, která je vlastněna zahraničním kapitálem. Jak je možné, že se stát dostal do této podřízené a nedůstojné pozice? Možná ti, kdo budou v této debatě hájit s-Karty, uvidíme, jestli se vůbec někdo takový najde, aby tady veřejně před voliči vystoupil a zastal se projektu bývalého ministra Drábka, a jsem na to velmi zvědav, ale jestliže tady dnes někdo bude hájit s-Karty, tak možná bude argumentovat také tím, že je tady smlouva s Českou spořitelnou a že si tady vlastně nemůžeme udělat, co chceme, schválit zákon podle vůle Sněmovny a Senátu, protože je tady smlouva s privátním subjektem a my na něj musíme brát ohled. Částečná privatizace, základní funkce státu, dostala naši zemi do pozice, kdy nemůže Parlament suverénně rozhodovat bez toho, aniž by zde byly pochybnosti, jaké to vyvolá negativní ekonomické dopady.

Jsem přesvědčen o tom, že s-Karty, celý projekt, to není jenom náhodný exces, to není jenom jeden náhodný omyl, jedna chyba v bezchybně fungujícím mechanismu Nečasovy vlády a Drábkova Ministerstva práce a sociálních věcí. Myslím, že s-Karty jsou přímý důsledek, přímý a logický důsledek toho, jakým způsobem se v naší zemi vládne a jaký způsob a přístup zvolila Nečasova vláda a potažmo její ministři, včetně bývalého ministra Drábka, ke správě státu a ke správě ministerstev, v jejichž čele se po minulých volbách do Poslanecké sněmovny ocitli. Chci tady jenom připomenout, že ani ODS, ani TOP-09 minulé volby nevyhrály. Přesto sestavily vládu a ujaly se vládní odpovědnosti. Ministr Drábek se stal šéfem resortu práce a sociálních věcí.

My jsme tady v této Sněmovně mnohokrát, já osobně jsem tady mockrát na tomto místě varoval před tím, co se odehrává na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Opakoval jsem žádal ministra Drábka, aby rezignoval, v době, kdy byl ještě ve funkci. Opakovaně jsem žádal předsedu vlády Petra Nečase, aby zasáhl a odvolal ministra Drábka proto, že ty informace a zprávy, které se v minulých letech šířily z Ministerstva práce a sociálních věcí, které se objevovaly v médiích, které nám říkali zaměstnanci resortu práce a sociálních věcí, byly krajně alarmující. Hovořilo se dokonce o řádění podnikatelského klanu, jehož součástí byl i trestně stíhaný náměstek Šiška na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řádění tohoto podnikatelského klanu dosáhlo nebývalých rozměrů. Jeho součástí a produktem byl i tento projekt s-Karet. Ale bohužel nikdo nic neudělal - z těch, kteří mohli zasáhnout. Zasáhnout mohl předseda vlády Petr Nečas, ale neudělal nic, neodvolal ministra Drábka a vyvinul tlak na jeho odchod až v situaci, kdy byl zatčen policií náměstek Šiška. Nic neudělal ani Karel Schwarzenberg, který je předseda strany TOP-09, která ministra Drábka na ministerstvo nominovala, a nese tudíž politickou odpovědnost za celé jeho působení a nese politickou odpovědnost i za projekt s-Karet. Ani Karel Schwarzenberg pod dojmem všech znepokojivých informací neudělal vůbec nic. Nezasáhl ani ministr financí Miroslav Kalousek, který je pokládán za neformálního lídra strany TOP-09 a jejího hlavního organizátora. Ani ministr Kalousek tady nevystoupil, ani ministr Kalousek se nedistancoval od řádění Šiškova podnikatelského gangu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nikdo nic neudělal. Veškerá opoziční kritika, veškeré opoziční volání po nápravě steklo po premiérovi, ministrovi zahraničí a ministrovi financí bez toho, aniž by jakýmkoliv způsobem reagovali. Prostě se tvářili, že se nic neděje.

A důsledkem této nečinnosti je i to, že dnes tady musíme rušit tento podivný projekt takzvané karty sociálního systému. Nejsou jenom s-Karty. Vzpomeňte si na to, kam dostal ministr Drábek a jeho náměstek Šiška úřady práce, do jaké katastrofální situace, kterou teď musí nová ministryně napravovat mimo jiné tím, že vyměnila i vedení Úřadu práce České republiky. Vzpomeňte si na projekt docházky na poštu, který byl vydáván za lék na vysokou nezaměstnanost. Skončilo to fiaskem. Vzpomeňte si na transformaci veřejně prospěšných prací do veřejné služby. Bylo nám tvrzeno, jak je to výborný nástroj na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných. Skončilo to tím, že veřejnou službu zrušil Ústavní soud České republiky. Vzpomeňte si na Drábkovy Lourdy, na ten systém, který zázračně začal uzdravovat zdravotně postižené, velmi často i těžce zdravotně postižené, to, co se tady odehrávalo v minulých měsících. Prostě nikdo z vlády nic neudělal.

Premiér Petr Nečas tady minulý týden na interpelacích, když jsem se ho ptal na možné okolnosti zrušení s-Karet, odpověděl v tom smyslu, že se cítí podveden, že se celá věc odehrála za jeho zády a že snad se tady odehrálo něco, o čem koaliční vláda, kterou máme, nevěděla. Ale chci připomenout, že to byla ODS, včetně premiéra Petra Nečase, která hlasovala pro legislativu, která umožnila zavedení s-Karty. ODS Drábka držela v čele Ministerstva práce a sociálních věcí až do okamžiku, než na ministerstvo přišla Policie České republiky a začala sdělovat obvinění z trestné činnosti. Byla to ODS, která si také nechtěla kvůli Ministerstvu práce a sociálních věcí pálit prsty. Já to premiéru Nečasovi vyčítám. Vyčítám mu to zejména proto, že on byl ministrem práce a sociálních věcí v Topolánkově vládě. On má dostatečné odborné znalosti o tom, jak by ministerstvo mělo fungovat. On si osobně musel být vědom toho, že působení ministra Drábka a jeho náměstka Šišky má negativní, má devastační účinky na schopnosti státu realizovat například aktivní politiku zaměstnanosti. Přestože premiér Nečas měl osobní zkušenost s tím, co představuje odpovědnost ministra práce a sociálních věcí, tak nezasáhl a nechal nejprve konat policii, a teprve pak politicky konala vládní koalice.

Domnívám se, že v této situaci je jasná odpovědnost. Odpovědnost za tento zpackaný projekt nesou bývalý ministr Drábek z TOP-09, nese ji jeho pravá ruka na ministerstvu, bývalý náměstek Šiška, který je dnes trestně stíhaný. Mimochodem pan Drábek a pan Šiška spolu v minulosti podnikali. Pan Drábek a pan Šiška spolu v minulosti působili na půdě Obchodní a hospodářské komory, čili to jsou lidé, kteří spolu dlouhodobě spolupracovali ještě před tím, než přišli na ministerstvo.

Tito dva lidé nesou hlavní odpovědnost za realizaci projektu sKaret, ale odpovědnost nese také předseda vlády a nesou ji obě hlavní vládní strany - jak ODS, tak TOP 09. Ale každý se může poučit, každý může pochopit, že udělal chybu, a já doufám, že hlasování v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu povede ke zrušení sKaret. A rád bych požádal všechny poslance z koalice, kteří se možná cítí podobně podvedeni jako premiér Nečas tím, jak se choval ministr Drábek a jeho náměstek Šiška na Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby podpořili tento návrhu Senátu na zrušení sKarty.

Pokládám za téměř provokaci, ale v každém případě je to ostudné, že tím, kdo tady mluví o nějakých náhradách, o nějakých škodách, o nějaké kompenzaci škod, která by údajně měla vzniknout v souvislosti se zrušením sKaret, je bývalý ministr práce a sociálních věcí Drábek. Byl to pan poslanec Drábek, který se v minulých dnech vyjádřil v tom smyslu, že údajné náklady na zrušení sKarty by měli nést ti, kdo ji chtějí zrušit, nebo ti, kdo ji zruší. To pokládám za velmi nestydaté prohlášení. Jsem přesvědčen o tom, že vláda by měla jednat tak, aby zrušení projektu sKaret neznamenalo žádné náklady pro státní rozpočet. Už tak ty náklady byly vysoké a zaplatili jsme je, zejména pokud jde o ztrátu důvěry občanů ve fungování státu a ve funkčnost Ministerstva práce a sociálních věcí, vláda zaplatila velkou ztrátou důvěry. A je nepřijatelné, aby ještě daňoví poplatníci cokoliv platili, pokud jde o zrušení tohoto projektu. Je tedy povinností vlády jednat tak, abychom už nemuseli nic platit.

A dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení jednoznačně vyzval vládu Petra Nečase a koaliční strany, aby při ukončení projektu sKaret postupovali tak, aby to neznamenalo žádné dodatečné náklady pro státní rozpočet. Je potřeba vyjednávat tak, aby stát nic nemusel platit, a doufám, že ona škodolibá poznámka bývalého ministra Drábka zůstane pouze viset ve vzduchu a že to bude jenom další doklad toho, jaký byl jeho vztah k fungování rezortu práce a sociálních věcí v uplynulých letech.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě jednou mi jménem těch, kdo proti sKartám vždycky protestovali, jménem zdravotně postižených, jménem seniorů, jménem lidí, kteří byli nezaměstnaní nebo jsou nezaměstnaní a nikdo se jich neptal, jestli chtějí, nebo nechtějí sKartu, tak jménem těchto lidí mi dovolte, abych vás požádal, hlasujte pro zrušení tohoto ostudného projektu bývalého neúspěšného ministra práce a sociálních věcí Drábka. Děkuji.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády