ČSSD zásadně nesouhlasí s destrukcí valorizace důchodů

ČSSD zásadně nesouhlasí s destrukcí valorizace důchodů

Ačkoliv premiér Nečas i ministr Drábek slibovali ještě na podzim loňského roku, že budou důchodcům v rámci valorizace penzí kompenzovat negativní sociální dopady reforem, svůj slib nyní definitivně porušili. Přitom právě v roce 2012 dochází i v důsledku zvyšování DPH k výraznému nárůstu inflace a zdražování celé řady základních životních potřeb, včetně potravin, léků, dodávek tepla i veřejné dopravy. Dále zdražují nájmy, energie a chystá se i výrazné zvyšování poplatků za svoz odpadů.

ČSSD vyzývá ministra Drábka, který občanům v loňském roce prokazatelně a opakovaně lhal o kompenzacích reforem, aby neprodleně rezignoval na funkci ministra práce a sociálních věcí.

Vládou upravená valorizace k 1. lednu 2013 bude vzhledem k vývoji cen zcela nedostatečná. Předpokládané zvýšení průměrného důchodu o necelých sto korun je výsměchem všem, kdo celý život poctivě pracovali a odcházeli do důchodu s očekáváním, podloženým platnými zákony, že je společnost v případě zdražování nenechá napospas osudu.

Bezcitné koaliční rozhodnutí povede k dalšímu rozevírání sociálních nůžek a k chudnutí široké skupiny starobních důchodců. Do bezvýchodné situace vláda dostane zejména osaměle žijící důchodce a důchodkyně, a také ty starší spoluobčany, kteří trpí závažnými dlouhodobými nemocemi a musí se vyrovnávat prudkým zdražováním zdravotní péče.

ČSSD nesouhlasí s tím, aby byl osekán stávající platný zákon, který garantuje minimální výši valorizace důchodů, v podobě zvýšení o inflaci a třetinu růstu mezd v předcházejícím roce. Toto zákonné minimum bylo do legislativy prosazeno v době vlády ČSSD jako garance sociální soudržnosti a výraz solidarity společnosti se spoluobčany, odkázanými na důchod jako jediný podstatný pravidelný příjem. Zničení současného systému valorizace důchodů povede k růstu nerovnosti a zvýšení sociálního napětí ve společnosti. Poslanci a senátoři ČSSD změnu systému valorizace důchodů proto v žádném případě při hlasování v Parlamentu nepodpoří.

ČSSD jednoznačně podporuje připravované protestní akce seniorů proti bezohledné a asociální vládní politice.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády