Energetická koncepce by měla být konsensem

Energetická koncepce by měla být konsensem

31.07.2012 Nechceme-li ztrácet čas a finance, je žádoucí, aby Energetická koncepce byla konzultována nejen s dalšími resorty, ale vzhledem k tomu, že v energetice je investiční cyklus cca 50 let, také napříč politickým spektrem. Tak, jak tuto Koncepci předložil ministr obchodu a průmyslu Kuba, tak zde zaznělo několik falešných tonů.

Tím prvním je tvrzení, že jádro snižuje naši závislost na okolních zdrojích, ale plyn nemáme sami k dispozici. To je přinejmenším nepřesná informace.  Jaderné palivo dovážíme stejně tak, jako plyn. Přitom již dnes existují technologie, kdy dovážený zemní plyn lze mísit s bioplynem, který je produktem obnovitelného zdroje, který jsme schopni skutečně doma vyrobit. Podíl bioplynu v budoucnosti může být docela významný.

Dále by měl pan ministr zodpovědět otázku, jak se v ceně energií promítá již dnes a jak se promítne v budoucnu dostavba Temelína. Jak máme zajištěno  a jak se v ceně promítne výstavba úložiště a likvidace jaderného paliva ?

Chybí  provázanost Energetické koncepce na strukturu průmyslu ČR. Větší tlak by měl být na snižování energetické náročnosti a snižování energetické spotřeby.  Žádoucí by byla podpora  využití českého strojírenství nejen pro potřeby české energetiky, ale také  jako výhodného exportního artiklu.

K tomu je ovšem potřeba podpořit  technické vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mikroenergetiky, pro kterou jsou v ČR vynikající podmínky nejen v regionální struktuře, ale i struktuře průmyslu a profesního vzdělávání. Součástí Energetické strategie by měla být výrazná podpora vědy a výzkumu v oblasti nových energetických technologií  a schopnost našich výzkumných pracovišť spolupracovat na mezinárodní úrovni.  I když jsou čeští vědci na špici např. ve výzkumu reaktorů čtvrté generace, jsou dál ve spolupráci se světovými výzkumnými pracovišti limitovaní neexistencí  infrastruktury garantované  státem. 

Požadavek na zastřešení jaderného výzkumu státní institucí, která bude schopna být partnerem na mezinárodní úrovni v tomto  strategickém výzkumu,  vznáším již na třetího  ministra průmyslu a obchodu.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum