Europoslanci ČSSD získali prestižní uznání za svou práci

Europoslanci ČSSD získali prestižní uznání za svou práci

23.03.2017 Europoslanci Olga Sehnalová a Pavel Poc ve středu získali uznání za svou práci. Sehnalová byla za pořádání Evropských dnů vyhlášena poslankyní roku v oblasti "Kultura, vzdělání a sport", Poc se potom umístil v desítce nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí.

„Už od roku 2010 se každého půlroku věnujeme týden předsednické zemi. Hlavní myšlenkou je být vnímavý k druhým a současně vědět, že existuje mnoho společného, řada známých i neznámých souvislostí s naší zemí. Zisk MEP Award beru jako ocenění této myšlenky i ocenění celého týmu spolupracovníků, kteří se na organizaci této akce celou dobu podíleli," uvedla Olga Sehnalová.

O vítězích devatenácti kategorií, ve kterých byli letos poslanci oceňováni, rozhodla odborná porota. „Pořádání Evropských dnů považuji za něco navíc ke své parlamentní činnosti, která samozřejmě spočívá hlavně v legislativní práci. Přesto považuji za důležité, aby byl poslanec i určitým vyslancem myšlenky spolupráce a porozumění mezi národy ve svém regionu. Myslím, že o sobě navzájem v Evropě víme vlastně velmi málo, a to i o našich nejbližších sousedech," doplnila Sehnalová.

Čtrnácté pokračování Evropských dnů, které se odehraje příští týden ve dnech 27. – 31. března, tedy bude věnované Maltě. Jejich program a další informace můžete nalézt na https://sehnalova.cz/maltske-dny.asp.


Mezi nejvlivnějšími díky výrazné aktivitě

Poce mezi desítku nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí v polovině jejich mandátu zařadila organizace VoteWatch Europe (VWE), která hodnotila všech 751 členů Evropského parlamentu. Studie se zaměřila nejen na politická prohlášení, ale i na skutečné kroky a iniciativy.

Kromě hlasování a aktivity se měřil i vliv europoslanců na základě jejich práce ve Výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. VWE analyzovala zprávy zabývající se otázkami životního prostředí, s výjimkou zdraví a politik souvisejících s potravinami. Do studie byly rovněž zahrnuty soubory na ochranu biologické rozmanitosti a vzácných druhů. Důležitou roli hrála i práce poslanců v pracovních skupinách EP, jako jsou biologická rozmanitost, rozvoj venkova, myslivost a rekreační rybolov, změny klimatu, udržitelný rozvoj, sociální péče a péče o zvířata. V neposlední řadě se přihlíželo na aktivní účast na klíčové konferenci o klimatu v Paříži v roce 2015.

„Vnímám ochranu životního prostředí prizmatem ochrany lidského zdraví. Tato témata se prolínají, myslet si, že můžeme beztrestně ničit prostředí ve kterém sami žijeme je hodně dětinské. Mám už řadu let kolem sebe skvělý tým, který tento pohled sdílí, takže jestli někdo pozitivně vyhodnotil můj vliv na tuto oblast, není to jen ocenění pro mě. Musím zejména poděkovat všem kolegům asistentům za jejich mnohaletou skvělou práci,“ říká Pavel Poc.

 

Tiskové oddělení