Financování regionálního školství - změna schválena

Financování regionálního školství - změna schválena

18.01.2017 Poslanecká sněmovna v závěrečném třetím čtení schválila vládní novelu zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Přináší naprosto zásadní změnu financování škol, jejímiž zřizovateli jsou obce, města a kraje.

„Primárním cílem této úpravy školského zákona je podpořit kvalitu vzdělávání našich dětí,“ uvedl Petr Kořenek, zpravodaj novely v Poslanecké sněmovně.

Normativní financování ze státního rozpočtu bude přeneseno na centrální úroveň. Další novinkou, je změna definice normativu. „Již nebude stanoven na jednoho žáka nebo studenta, jako je tomu dnes, ale v případě nepedagogické práce na školu, odloučené pracoviště, nebo třídu. V případě vzdělávacích oborů pak budou finance ze státního rozpočtu poskytnuty s vazbou na rámcové vzdělávací programy, na konkrétní počet učitelů a pedagogických pracovníků s tím, že se bude respektovat jejich reálné zařazení do platových tříd a normativně stanovenou úroveň jejich dalších odměn,“ objasnil Petr Kořenek.

Dojde k odstranění nerovného postavení srovnatelných škol, bude zajištěna jejich efektivnější a transparentnější financování ze státního rozpočtu. „Jako ředitel základní školy vítám, že novela zajistí ředitelům větší předvídatelnost, aby mohli dlouhodobě plánovat, s jakou úrovní finančního zabezpečení mohou počítat,“ dodal Petr Kořenek.

V rámci projednávání novely školského zákona byl schválen pozměňovací návrh Petra Kořenka, kterým se definují práva a povinnosti pedagogických pracovníků a striktnější úprava v oblasti výchovných opatření. „Zatímco totiž máme upraveny práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců, u pedagogů dosud stanoveny nebyly. Definice práv učitelů směřuje k ochraně podmínek pro jejich práci, povinnosti akcentují výkon pedagogické práce v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, které v první řadě chrání zájem dítěte, žáka a studenta,“ vysvětlil Petr Kořenek. Tento pozměňovací návrh podporovalo také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ