Fiskální úmluva

Fiskální úmluva

Senát Parlamentu ČR dnes na své 17. schůzi vyslechl informaci předsedy vlády o stavu příprav smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální úmluva, dále Smlouva) a pozici vlády ČR při těchto jednáních.

Senát po diskusi přijal usnesení, kterým doporučuje předsedovi vlády ČR, aby přehodnotil své stanovisko a Česká republika přistoupila ke Smlouvě současně s většinou členských států EU na jednání další Evropské rady tak, aby se Česká republika nezbavila vlivu na další formování politik EU. Senát v usnesení vyzval vládu ČR, aby pak v zájmu občanů ČR neprodleně zahájila řádný ratifikační proces Smlouvy.

Zpravodajkou horní komory pro tento bod byla místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, která ve své zpravodajské zprávě uvedla, že rozhodnutí premiéra Nečase odmítnout tuto smlouvu bylo šokující jak pro českou veřejnost, tak pro veřejnost evropskou, vzhledem k jeho předcházejícím postojům před summitem.

Gajdůšková zdůraznila, že ve smlouvě nejsou jiná než maastrichtská kritéria, která v EU již dávno platí. „Sociálně demokratická vláda kritéria plnila a vláda premiéra Nečase tvrdí, že je plnit chce. Smlouva tato kritéria zakotvuje na mezivládní úrovni. Smluvními stranami, tak, jak je v úvodu smlouvy uvedeno, jsou jednotlivé státy a to znamená, že nepřidáváme žádné pravomoci na unijní úroveň. Tam již nyní jsou. Ale naopak, tato smlouva podle principu subsidiarity pouští některé kompetence a pravomoci do určité míry zpět na národní státy, které se zavazují podle smlouvy, zakotvit v podstatě maastrichtská kritéria, která již platí, do svých právních řádů,“ řekla místopředsedkyně Senátu.

„Debata o tom, že se kdykoli můžeme připojit, je sice možná, ale budeme-li se připojovat až následně, budeme v roli outsidera. Což si myslím, že je přesně také proti tomu, co pan premiér Nečas deklaroval, že chceme ovlivňovat dění na úrovni EU. Jestliže ale nejsme a nebudeme - pokud nepřehodnotí vláda své stanovisko - smluvní stranou této mezinárodní smlouvy, těžko budeme moci ovlivňovat její další vývoj,“ podotkla Gajdůšková.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum