Hejtmané i krajská vedení ČSSD podporují spravedlivější podobu církevních restitucí, vládní návrh jednoznačně odmítají!

Hejtmané i krajská vedení ČSSD podporují spravedlivější podobu církevních restitucí, vládní návrh jednoznačně odmítají!

13.08.2012 Hejtmani i krajská vedení sociální demokracie plně podporují boj ČSSD za spravedlivější podobu majetkového vyrovnání s církvemi, která nepoškodí občany a v době deficitních rozpočtů a výrazných úspor nebude pro ČR znamenat další vážnou ekonomickou újmu. Tímto jednoznačně popírají zkreslené výroky některých médií, že by v některých regionech měla být kampaň sociální demokracie proti Nečasově návrhu církevních restitucí omezena.

Je zcela zřejmé, že návrh Nečasovy vlády, který počítá s vrácením majetku a financí v objemu přesahujícím 134 miliard korun, je v této složité hospodářské i sociální situaci zcela nezodpovědný. Pravicová vláda se rozhodla k tomuto kroku v době, kdy kvůli děravému rozpočtu a nefunkčním reformám plošně škrtá peníze důchodcům, rodinám s dětmi či postiženým a není schopna financovat základní bezpečnostní struktury státu, například policii či hasiče.

Nečasova vláda prosazuje tento obrovský majetkový přesun navzdory nesouhlasu většiny občanů, bez jakékoli politické dohody a díky hlasům několika málo přeběhlických poslanců.

„Církevní restituce považujeme za předražené, nespravedlivé a pro stát za vysoce rizikové. Zákon je ve stávající podobě špatně připraven. Navrhujeme spravedlivější řešení – financování církví z výnosů speciálního fondu, do něhož bude církvemi nárokovaný majetek předveden. Desítky miliard korun finančních kompenzací by více pomohly potřebným v řadě například sociálních oblastí,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

„Církve v krajích dlouhodobě podporujeme nejen při financování sociálních, charitativních a ostatních služeb, vyčleňujeme z krajských rozpočtů prostředky na opravy a modernizaci památek, rozvoj kultury. Nemůžeme se však smířit s nespravedlivostí a s tím, že takto rozsáhlý majetek má být předán přes zásadní odpor občanů a bez jakékoli dohody s opozicí,“ řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

ČSSD nevede boj s představiteli církví, ale se zástupci pravicové vlády, kteří bez potřebné společenské diskuse tento největší transfer majetku od kuponové privatizace protlačují silou Poslaneckou sněmovnou.

Hejtmani ČSSD jednoznačně odmítají eskalaci napětí, kterou vyvolal nepřiměřený, chybný a zcela chaotický návrh Nečasovy vlády na majetkové vyrovnání s církvemi. Není možné, aby byl premiér Nečas či ministr Kalousek nadále hluchý a slepý k tomu, co lidé odmítají a s čím nesouhlasí! Není možné dále pokračovat v prosazování zákona, který hrozí poškozením ČR na dlouhá léta dopředu!

Hejtmani ČSSD považují před blížícími se finálními hlasováními v Senátu a Poslanecké sněmovně o tomto zákonu téma církevních restitucí jako jednu z nejzásadnějších politických otázek v novodobé historii ČR.

 

MVDr. Stanislav Mišák

  • Hejtman Zlínského kraje