Hlasité mlčení

Hlasité mlčení

20.01.2017 Poté, co tento týden došlo v Evropském parlamentu k rozpadu velké koalice lidovců a socialistů, vzniklo něco jako malá, ale velice hlasitá koalice lidovců a liberálů.

Ve společném programovém prohlášení těchto dvou frakcí se píše, že je nutno Unii rázně reformovat a je na čase rozhodněji postupovat proti nacionalistům a euroskeptikům.

Z prohlášení není jasné, proč koalice vznikla bez socialistů a fakticky na jejich úkor. Socialisty a sociální demokraty přece nelze počítat mezi nacionalisty a už vůbec ne mezi odpůrce fungující Evropy. To by nasvědčovalo, že nová malá koalice přes svoji hlasitost přece jen něco zamlčuje.

Prohlášení se odvolává na tři projednávané zprávy, o nichž se říká, že se mají stát prvním krokem k vybudování skutečné Evropy. Jedná se o zprávy, které se soustřeďují na ekonomické otázky eurozóny a na právní nástroje, jež by umožnily dále výrazně posílit váhu evropských institucí na úkor národních států.

V těchto zprávách nalezneme obvyklé formulace o tom, že je nepřípustné, aby se neustále prohlubovaly nerovnosti mezi členskými zeměmi, regiony, skupinami obyvatel i jednotlivci.

Nenalezneme v nich však – což je opět obvyklé – vysvětlení toho, proč se přes všechny proklamace o rovnosti a navzdory všem řečem o solidaritě tyto nerovnosti neustále prohlubují.

Snahy o větší integraci Evropy jsou zavádějící, pokud jasně nedefinují, na jakých sociálních základech má být taková integrace provedena. Evropa dnes představuje velice svérázný kontinent. Na jedné straně je v ní z celého světa největší kumulace soukromého majetku. Zároveň vykazuje z celého světa nejvyšší míru zadlužení veřejného sektoru.

Jestliže se rozhodly dvě vyhraněné pravicové strany Evropu úžeji integrovat, neměly by se stydět nahlas říci, zda jejich model integrace bude dál posilovat pozice oněch dvou a půl procenta Evropanů, kteří jsou euroví milionáři, anebo se pokusí něco udělat s celými státy, jež se propadají do beznadějné spirály nesplatitelných dluhů.

Pokud má být Evropa sjednocována bez přihlédnutí k zájmům neprivilegovaných, nemohou si nacionalisté a euroskeptici přát nic lepšího.

Zdroj: Právo

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista