Homo politicus

Homo politicus

23.05.2013 Krize politiky v naší zemi ukazuje na neschopnost vládních politických stran řešit každodenní problémy občanů a základní problémy české společnosti. Obrovská nedůvěra vůči parlamentním politickým stranám i demokratickým institucím nahrává různým populistům či nacionalistům a ve své podstatě výrazným způsobem oslabuje demokratické principy v zemi. Nejdůležitější je analýza a správná diagnóza současného stavu české společnosti a také poučení a sebereflexe politiků. Velmi důležitá je i osobní odpovědnost všech, kteří rozhodují.

Politiku je nutno více profesionalizovat, nejen výběrem odborně zdatných a morálně ukotvených osob, ale i schopností reflektovat potřeby lidí, zájmových a profesních organizací a také mít schopnost reálné vize pro budoucí vývoj naší země. Politika se sice dá dělat jako jistý politický outlet zaměřený tu na levné potraviny, levné energie, tu na boj proti politickým dinosaurům či dluhové pasti. Ale tato, na populismu založená politika, je nejen krátkozraká, ale zejména nebezpečná vůči rozvoji demokracie i vůči samotným občanům.

Umět a nelhat, odpovědně rozhodovat a nekrást a efektivně nakládat se svěřenými prostředky by mělo být základem jednání každého politika. A proto by si výběr svých kandidátů měla pohlídat a také garantovat každá politická strana. Ta přece nabízí své kandidáty veřejnosti. Konečný výběr sice leží na voličích a jejich důvěře vůči navrhovaným, ale praktická odpovědnost za tuto nabídku spočívá na jednotlivých politických stranách. Ty pak sklízí ovoce či pelyněk z práce svých partajních členů. Proto je výběr zastupitelů tak důležitý a jedinečný. A tomu by měla odpovídat i zodpovědnost těch, kteří je navrhují.

Současná společenská, ekonomická i morální situace si změnu politiky žádá. A tato změna může proběhnout prostřednictvím demokratických voleb nebo i méně demokratickým způsobem. Je zodpovědností demokratických politických stran, aby proběhla v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A je zřejmé, že pouze tvrdá politická práce může přesvědčit širokou veřejnost o nutnosti přijmout novou hodnotovou orientaci společnosti, podporující slušnost, skromnost, pracovitost a úctu každého občana vůči svým spoluobčanům.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu