Informace MŠMT ve věci dostudování studentů UJAK

Informace MŠMT ve věci dostudování studentů UJAK

02.10.2015 Praha, 30. září 2015 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o jednáních ve věci studentů UJAK v Praze, studijního programu Speciální pedagogika, oborů Speciální pedagogika – učitelství a Speciální pedagogika, kterým dnešním dnem končí v návaznosti na rozhodnutí Akreditační komise akreditace, kterým se snaží zajistit podmínky pro jejich dostudování.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová bude také jednat s rektory českých vysokých škol o dosavadních výsledcích jednání s děkany pedagogických fakult a požádá je o vstřícnost při řešení nastalé situace.

Právní analýza situace s děkany pedagogických fakult ukázala, že okamžitý přechod studentů na veřejné vysoké školy je z hlediska zákonných předpisů i organizace celého procesu prakticky nemožný a týkal by se jen malého počtu studentů UJAK v neučitelském studijním oboru.

Společně jsme proto dospěli ke kompromisnímu řešení, které spočívá ve vyhlášení přijímacího řízení tak, aby se do něj studenti mohli přihlásit během měsíce října, případně listopadu a po jeho úspěšném absolvování nastoupit ke studiu v letním semestru probíhajícího akademického roku. Současně se počítá s navýšením kapacity příslušných studijních programů v jejich kombinované formě, fakulty také v případě potřeby předloží žádost o akreditaci kombinované formy studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství. Na některých fakultách již jejich vedení tento předběžný návrh projednala s orgány fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách. Přijímací řízení by mělo zohlednit specifika studentů přicházejících z UJAK (např. uznání dosavadních výsledků studia a dosažený počet kreditů), včetně následné možnosti individuálních studijních plánů.

Další studenti, kteří nevyužijí ani možnosti dostudování v některém ze studijních programů akreditovaných na UJAK ani možnosti nastoupit k dokončení studia v LS 2015/2016, se budou moci přihlásit ke studiu v řádném termínu na akademický rok 2016/2017.

Tento postup chtějí děkani pedagogických fakult projednat na svém výjezdním zasedání ve dnech 1. 10 - 2. 10. 2015. Poté bude zahájeny kroky k vypsání přijímacích řízení.

Harmonogram následných kroků je tedy následující:

  • 1. 10. jednání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se studenty UJAK a s předsednictvem České konference rektorů
  • 1. 10. - 2. 10. jednání Asociace děkanů pedagogických fakult
  • říjen – vyhlášení přijímacího řízení ke studiu od LS 2015/2016 a do konce října jeho vyhlášení
  • následně podávání přihlášek podle podmínek jednotlivých fakult
  • případný nástup ke studiu – únor 2016

(převzato ze stránek MŠMT)

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR