J. Keller: Dům jen pro někoho

J. Keller: Dům jen pro někoho

04.09.2014 Skupina aktivistů občanské společnosti se rozhodla uspořádat tiskovou konferenci na téma Evropané proti válce. V jejím rámci chtěla prezentovat stejnojmennou petici, dále výzvu adresovanou českým europoslancům, protest proti zabíjení civilistů a konečně stížnost na nízkou objektivitu české, tedy naší televize v případě referování o konfliktu na Ukrajině. Zaslali zdvořilou žádost o možnost upořádat zmíněnou tiskovku vedení Evropského domu v Praze. Ten reagoval oznámením, že v konferenční místnosti právě probíhá rekonstrukce, která se neplánovaně prodloužila, takže není jisté, zda od počátku září bude její provoz vůbec obnoven.

Občanští aktivisté upozornili vedení Evropského domu, že místnost je v provozu, neboť se v ní hned následující den koná beseda se třemi pravicovými europoslanci s příhodným názvem „Občané v Evropě: I vy můžete určovat směr evropské politiky".

Obratem jim bylo sděleno, že „tisková konference nesplňuje tematický obsah, abychom vám mohli konferenční místnost zapůjčit". A tak se budou moci návštěvníci Evropského domu v Praze sice dozvědět, jak vitální, nezbytná a blahodárná je pro Evropskou unii občanská společnost a jak se právě její podporou liší státy našeho typu od zemí nedemokratických.

Bohužel se už nedoví, že společnosti našeho typu (či alespoň vedení některých Evropských domů) nepovažují podporu míru a protest proti zabíjení neozbrojených civilistů za evropsky důležité téma.
Příště by mohl být ve zmíněné instituci uspořádán třeba seminář s názvem: „Kdy jsou názory občanů přípustné a kdo o tom v naší demokracii rozhoduje."

V průběhu semináře by mohlo být nezasvěceným vysvětleno, kdo z občanů může a kdo naopak nesmí určovat směr evropské politiky. Účastníci by obdrželi rámcovou informaci o tom, kdo se smí vydávat za hlas občanské společnosti a komu bude mikrofon odepřen.

V závěru se od zkušených lektorů dozvědí, proč samotní občané nejsou schopni určit, co je v zájmu Evropy, a proč budou proto v našem společném evropském domě bydlet vždy v suterénu.

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • poslanec Evropského parlamentu
  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista