Jak vznikají lži?

Jak vznikají lži?

01.12.2016 Na internetu kolují zvěsti o výuce dějepisu v jedné ze škol Zlínského kraje a údajně je to pilotní projekt MŠMT. Zde přebírám informace ředitele pranýřované školy.

Vyjádření k výuce dějepisu v 7. ročníku

Žáci 7. ročníku probírají středověk. Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedním z výstupů tématického bloku křesťanství a středověká Evropa je: „žák porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti“ (RVP, str. 54, D-9-4-02, MŠMT Praha 2015).

Žáci sami zpracovali základní znaky křesťanství a islámu, a to formou popisu a kreseb na list papíru. Na jednom listu je název věřícího u křesťanů a muslimů, symboly, názvy posvátných knih, posvátné osoby a informace o monoteistickém typu náboženství.

Na nástěnce není žádná závadná informace ani zakázaný symbol, pouze porovnání základních znaků uvedených náboženství, dle RVP, viz výše.
Na serveru AE News byly uvedeny lživé informace (budu citovat jen část textu).

Titulek: „Ministerstvo školství spustilo na základní škole ve Zlíně pilotní projekt propagace islámu!“ Tato informace je lživá.

Text: „Dotyčný otec si na chodbě školy odchytil jednu z učitelek, aby mu vysvětlila, proč tyto sračky visí uvnitř ve třídě, kam chodí jeho dítě. Učitelka odvětila, že to přišlo jako nařízení z ministerstva školství.“ Tato informace je lživá.

Text: „Ve školách si dokonce děti nesmí koupit už ani limonády, sladké nebo slané věci, protože nově podle vyhlášky paní Valachové si mohou děti kupovat jen čistou vodu, ovoce a kefír, které jako jediné potraviny nesmyslnou směrnici splňují. A kefír je v islámu halal, takže možná je v tom dokonce úmysl.“ Tato informace je naprosto nesmyslná.

Důrazně se ohrazuji proti tomuto demagogickému, zpolitizovanému a lživému článku, který působí na city, předsudky a zneužívá učiva k šíření strachu a nenávisti.

Naše škola vzdělává žáky v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem.

Věřím, že naše každodenní práce s žáky dokazuje, že jsme školou, kterou nemohou poškodit smyšlené a senzacechtivé zprávy.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ