Jaké jsou rozdíly mezi politickým hnutím a politickou stranou

Jaké jsou rozdíly mezi politickým hnutím a politickou stranou

18.11.2013 Nečekaný úspěch politického hnutí A.Babiše ANO 2011 (Aliance nespokojených občanů) ukázalo na únavu občanů České republiky z politických stran.

Tato únava pramení nejen z nespokojenosti veřejnosti ze současné politické reprezentace či nesplněných a zřejmě nereálných očekáváních občanů, ale podstatou je neochota lidí zajímat se daleko hlouběji a nikoliv pouze povrchně o politiku jako takovou. Rozumím tomu, že většina občanů má svých existenčních a rodinných problémů až na hlavu, nicméně žádný radikalismus nic dobrého nikdy nepřinesl. Tak jako neexistují novodobí mesiáši přinášející ráj na zemi.

Platná Ústava ČR v článku 5 říká: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů." Naše země jako demokratická republika se opírá o tuto soutěž a je zcela logické, že když každá politická strana hájí svým programem jinou skupinu obyvatelstva, pak musí docházet ke střetům, k vyjednávání o kompromisních řešeních a o tom je vlastně politika v poměrném volebním systému. Pokud nějaká politická formace tyto demokratické zásady nepřijímá, pak sklouzává k populismu, k nacionalismu a k nedemokratickým postupům.

Politické hnutí pokračuje v předvolební kampani setkáváním se s občany v krajských městech pod heslem Nepřestáváme makat. Proto jsme stále s Vámi. Tady musím říci, že jsem doposud „žádné" makání ve prospěch občanů naší země ze strany pana Babiše nezaznamenal. A na rozdíl od ANO 2011 nemohu souhlasit tvrzením jejich předsedy, že politické strany na své voliče po volbách zapomínají. Opak je pravdou, protože předvolební kampaň se dělá celé funkční období a ne několik měsíců těsně před volbami. U mě například již od voleb funguje poslanecká kancelář, kde se setkávám s občany kraje, jezdím na různá setkání i do těch nejmenších obcí. Pravidelně navštěvuji školy, podniky se setkávám při rozličných diskusích s členskou základnou ČSSD, širokou veřejností i neziskovým sektorem.

Mohu rozumět tomu, že marketingový prodej značky ANO 2011 a jednoduchých hesel stále jde na dračku. Ale jsem přesvědčen, že teprve každodenní práce v poslanecké sněmovně, v daném kraji, za který ten který poslanec byl zvolen a zejména činnost v místě jeho bydliště ukáže, kdo skutečně maká a kdo je pouhým výplodkem inzerce a médií. A pak se také ukáže, kdo to s prací pro veřejnost myslí vážně. Prozatím se reprezentanti politického hnutí na rozdíl od členů politické strany nemusejí zodpovídat nikomu. Naopak politické strany jsou svázány demokratickými procedurami a odpovědností nejen vůči svým spolu straníkům na rozličných úrovních, ale zejména vůči svým voličům a spoluobčanům. A to nehovořím o dlouhodobém politickém programu, za který jsem byl zvolen a který hodlám prosazovat.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR