Jan Chvojka: ČR je jedna z posledních zemí EU bez dětského ombudsmana

Jan Chvojka: ČR je jedna z posledních zemí EU bez dětského ombudsmana

30.05.2017 Ministr pro lidská práva Jan Chvojka v úterý 30. května diskutoval na úřadu vlády s odborníky na ochranu dětí a právníky o potřebě zřízení institutu zabývajícího se ochranou a naplňováním práv dítěte.

Účastníci semináře o dětském ombudsmanovi se shodli, že v České republice chybí instituce, na kterou by se děti mohly obracet se svými problémy a která by dohlížela na ochranu a prosazování jejich práv. „My jsme jedna z posledních zemí v EU, která nemá samostatný, nezávislý orgán, který by se věnoval ochraně práv dětí. Je to velká chyba. Dosud nebyla politická vůle. Nenašla se strana nebo někdo, kdo by institut chtěl zakotvit do zákona," řekl ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

Na základě analýzy vypracované úřadem ministra pro lidská práva se stočila debata k možné podobě institutu dětského ombudsmana. Představena byla například varianta, podle níž by se rozšířily pravomoci stávajícího veřejného ochránce práv. Jan Chvojka se vyslovil pro vytvoření zcela nového specializovaného úřadu, který by byl k dětem přátelský. Příslušnou legislativou by měl mít dětský ombudsman zajištěnou samostatnou právní subjektivitu a finanční autonomii. To jsou základní předpoklady pro to, aby byla zajištěna nezávislá ochrana práv dítěte.

„Okruhy činností dětského ombudsmana vidím v podstatě dva. Jednak by se měl věnovat jednotlivým případům, kdy dochází k porušování práv dětí, a jednak by měl systémově mapovat stav dodržování a naplňování dětských práv. Samozřejmě by se měl podílet na přípravě a úpravě legislativy, která se týká dětí," uzavřel Jan Chvojka