Jde o veřejnou kontrolu a transparentnost

Jde o veřejnou kontrolu a transparentnost

22.01.2015 Pan senátor Ivo Valenta se mylně domnívá, že hospodaření s veřejnými prostředky je totéž, jako podnikat se soukromým kapitálem. Je to podobný přístup, jak občas hlásí ministr financí, že se stát má řídit jako firma. Základem každé demokratické společnosti je nutnost kontrolovat své volené zástupce, jak nakládají se svěřenými veřejnými prostředky. A nejde pouze o to, aby občané jednou za čtyři roky volili své zástupce, ale aby i v průběhu těch čtyř let mohli sami kontrolovat. Ovšem k této kontrole musí mít přístup k informacím a právě nově zřízená možnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy na Portálu veřejné správy toto umožní.

Pokud pan senátor straší návratem do éry národních výborů, pak zřejmě neví o čem zákon o rozpočtových pravidlech je. Mohu pochopit, že ze strany některých politiků je transparentnost poněkud vzdálená veličina, ale rozhodně odmítám, že by hrozilo zastavení financování místních spolků. V Uherském Hradišti je nastaven systém poskytování grantů a opravdu nechápu, že by v rámci IT města nastaly problémy se zveřejňováním smluv. Naopak místní spolky budou mít přehled o poskytovaných dotací ve městě. Panu senátorovi i panu starostovi z ODS pouze připomenu, že tato úprava již byla součástí Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou schválila pravicová vláda. Takže obviňovat současnou vládní koalici z pokrytectví je poněkud přitažené za vlasy.

Uvedené úpravy mají sloužit ke zvýšení veřejné kontroly v rámci boje proti korupci. Nejde o urvání co nejvíce pravomocí samosprávám, jak se to snaží pootočit pravicoví politici, ale jde o reakci na mnoho korupčních skandálů, které se při čerpání dotací objevily. A také musím upozornit na skutečnost, že v rozvinutých demokraciích je běžné zveřejňování smluv a je to i požadavek Evropské unie ke zvýšení transparentnosti čerpání evropských dotací. Ano, bude to mít za následek jisté navýšení jednoduché administrativy, ale stane se to prevencí proti podvodům a zlodějinám. Řada samospráv v rámci boje proti korupci již dnes zveřejňuje své smlouvy a nečiní jim to žádných problémů. Právě naopak to ukazuje na snahu o zlepšení stávajících praktik mnoha vedení radnic.

Možná je i pravdou, že řada protikorupčních opatření se veze na módní vlně boje proti podvodům. Nicméně stačí se podívat na problémy s čerpáním evropských peněz ve skončeném finančním období, které zastavily řadu investičních akcí a způsobily mnoho problémů. Prostě pokud je příležitost, pak nelze zamezit korupčnímu chování či podvodům. Zveřejňování veřejnoprávních smluv je preventivním opatřením pro ty, kteří podobné chování aplikují či chtějí aplikovat. Budou totiž pod veřejnou kontrolou daleko více, než tomu bylo v minulosti. A to je pro naši zemi jenom dobře.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR