Je možné věřit předvolebním slibům ČSSD ve zdravotnictví? Ano je.

Je možné věřit předvolebním slibům ČSSD ve zdravotnictví? Ano je.

25.09.2013 Můj bývalý kolega L.Hovorka ve svém komentáři zapochyboval nad sliby ČSSD, týkající se zdravotnictví. A to zejména ve vztahu k řízené péči, zdravotním pojišťovnám či k privatizaci nemocnic. Osobně jsem přesvědčen, že mám na mnoho problémů ve zdravotnictví stejný pohled, nicméně se také rád držím faktů.

Za prvé to nebyla ČSSD, ale zastupitelé za ODS a KDU-ČSL, kteří k 1.1.2006 přetransformovali neziskové krajské nemocnice na akciové společnosti. Tehdy jsem nejen já varoval před možnými problémy, zejména personálními a finančními. Dnes se ukazuje, že jsem měl pravdu. Nicméně mohu kolegy z Lidové strany ujistit, že ČSSD hodlá přijmout nový zákon o veřejných neziskových nemocnicích a zabránit jejich privatizaci.

Osobně vidím dva problémy ve zdravotní péči. Tím prvním jsou nízké platby státu za své pojištěnce, tohle hodlá ČSSD napravit pravidelnou valorizací dle růstu cen. Tím druhým je současná úhradová vyhláška, která nejen že snížila úhrady za vykonané zdravotnické úkony, ale která zároveň umožňuje zdravotním zařízením vyjednat si se zdravotní pojišťovnou úhrady za zdravotní výkony. Řešením je nejen navýšení úhrad za výkony, ale také sjednocení výše těchto úhrad, bez ohledu zda se jedná o nemocnici z Prahy či ze Zlínského kraje. Prostě je nutno zamezit nerovnému postavení ve zdravotní péči a také je nutno prověřit, zda se v těchto případech nejednalo o korupční chování některých soukromých zdravotních zařízení.

V neposlední řadě je otázkou, zda si naše země může dovolit tolik zdravotních pojišťoven. Jsem přesvědčen, že nikoliv a že optimálním řešením by byla pouze jedna zdravotní pojišťovna. Ta by byla garantem proplácení zdravotních výkonů bez ohledu na nadutost prkenice. A hlavně by nemohlo dojít k finančnímu propojení mezi poskytovatelem zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou. Cestou je nejen slučování zdravotních pojišťoven, ale i snížení jejich počtu a zejména zavedení transparentních kontrolních mechanismů ze strany státu. Tady musejí za pomyslný konec provazu tahat nejen politici, ale zejména zdravotníci a pacienti. Vždyť se jedná o peníze těch, kteří platí zdravotní pojištění a také těch, kteří odvádějí daně státu za platby státních pojištěnců, to je našich dětí a seniorů.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj