Jednání podvýboru s představiteli organizací pohybujících se v cestovním ruchu.

Jednání podvýboru s představiteli organizací pohybujících se v cestovním ruchu.

02.11.2016 Na jednání zazněl význam cestovního ruchu pro rozvoj regionů a zaměstnanost.

Co trápí ponikatele v cestovním ruchu? Nestabilní právní prostředí, množství výjímek ze schvalovaných zákonů, malá podpora ze strany státu, poplatky OSA, atd. Zazněl i požadavek na zkvalitnění vzdělávání. V současné době chybí pracovní síly pro tento segment podnikání. Poslanec Kořenek mimo jiné zdůraznil nutnost růstu platů v obchodu a službách.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR