Jednou z priorit našich poslanců je zlepšení podmínek pro živnostníky

Jednou z priorit našich poslanců je zlepšení podmínek pro živnostníky

14.03.2017 Priority jednání pléna Sněmovny v tomto týdnu, poslanecký návrh změny trestního zákoníku a reakce na přijetí evropské směrnice o zbraních. To byla témata dnešní tiskové konference po jednání Poslaneckého klubu ČSSD.

Jeho předseda Roman Sklenák v úvodu upozornil na dva zákony, které by zítra měla projednat Poslanecká sněmovna v prvním čtení. Jedná se o změnu Ústavy České republiky a navazující prováděcí zákon, kterým se rozšiřují kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu. Zatímco dnešní definice stanoví, že NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem, podle nového znění by měl provádět kontrolu s veřejnými prostředky. „Tudíž se podstatně rozšiřuje okruh subjektů, které mají podléhat kontrole, mimo jiné obce nad deset tisíc obyvatel, státní podniky, státní fondy, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo veřejné vysoké školy,“ vypočetl R. Sklenák.

Ladislav Velebný připomněl, že v tomto týdnu začíná projednávání vládní novelu živnostenského zákona z dílny ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se v tomto volebním období o již druhou úpravu, jejíž cílem je snížit živnostníkům a podnikatelům administrativní zátěž a zlepšit podmínky pro jejich podnikání. „Živnostníci tvoří páteř naší ekonomiky. Osob samostatně výdělečně činných je u nás bezmála milion. Jak vyplývá z údajů České správy sociálního zabezpečení, firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců,“ vysvětlil L. Velebný. Novela počítá například s tím, že podnikatel bude moci společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu učinit rovněž podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Jeroným Tejc informoval o tom, že společně s kolegy předloží návrh novely trestního zákoníku, jehož cílem je možnost odebrání řidičského průkazu těm, kteří páchají trestnou činnost pod vlivem drog. „Soud by měl pravomoc zakázat takovému pachateli také řízení motorového vozidla. Je nutné rozšířit možnost odebrání řidičských průkazů těm, kteří páchají jiné trestné činy pod vlivem drog, protože se jednak rozšiřuje počet těchto trestných činů, jednak proto, že to má vliv na bezpečnost nás všech na silnicích,“ vysvětlil Jeroným Tejc. Počet trestných činů pod vlivem drog totiž v posledních letech rapidně vzrostl. „Tomuto trendu chceme bránit a jednoznačně říct, že ti, kteří páchají trestnou činnost pod vlivem drog, jsou natolik nebezpeční, že by neměli mít řidičský průkaz, neměli by řídit,“ podotkl J. Tejc.

Evropský parlament dnes schválil směrnici omezující legální držení zbraní, kterou aktuálně komentoval Roman Váňa. Upozornil na nestandardní způsob projednávání směrnice, kdy kvůli změně procedury nebylo umožněno českým europoslancům předložit pozměňovací návrhy. „Česká republika odmítá tuto směrnici od samého počátku. Její filozofický základ, že se jedná o protiteroristické opatření, je naprosto chybný. Omezení legálního držení zbraní se nijak nedotkne terorismu,“ uvedl Roman Váňa. Podle jeho slov nyní provede ministerstvo vnitra důkladnou analýzu směrnice a zváží případnou žalobu k evropskému soudu.