K novele zákona č.221/1999 Sb., o vojácích z povolání, sněmovní tisk 958

K novele zákona č.221/1999 Sb., o vojácích z povolání, sněmovní tisk 958

10.12.2016 1. 7. 2016 vešla v účinnost novela zákona o vojácích z povolání. Již při jejím projednávání jsem kritizoval některá ustanovení zákona za jejich nejednoznačnost, ale zejména jsem poukazoval na skutečnost, že nejsou splněny všechny cíle tehdy navrhované novely. Cílem dnes předkládané novely je upřesnění právní úpravy některých ustanovení. S těmito upřesněními souhlasím, ale v návrhu postrádám i řešení dalších, podle mne velmi významných problémů. Uvedu tři.

Jistě se shodneme, že personální situace v naší armádě není dobrá zejména z pohledu naplněnosti útvarů. Proto je logický zvýšený zájem armády o nábory nových vojáků. To, co však nechápu, je plýtvání kvalitními, odborně zdatnými profesionály. Na výboru pro obranu příští týden se budu zabývat čtyřmi konkrétními případy. Existují případy, kdy kvalitním a odborně zdatným vojákům nejsou prodlužovány závazky služby a ti musejí odejít z armády. A to i za skutečnosti, že jejich velitelé, ale i další nadřízení doporučují pokračování ve službě.

Dalším problémem je striktní určení možnosti setrvání na služebním místě pouze dva roky s tím, že je možno ještě o dva roky toto místo prodloužit. To ovšem znamená, že když na speciálních pozicích trvá výcvik přes rok a půl, tak potom se nezužitkují zkušenosti získané výcvikem. Ty se nevyužijí, nehledě na obrovské finanční prostředky a náročnost výcviku a přípravy těchto vojáků. Z tohoto pohledu není reálné splnit jeden z cílů a to je funkční a spravedlivý kariérní řád, zejména u bojových jednotek.

Třetím problémem zákona je nemožnost zaplatit vojáka specialistu, pokud máme na stejném služebním místě a ve stejné hodnosti vojáka, který je např. kromě výsadkáře i potápěč či zdravotník. Prostě proto, že se osobní příplatky výrazně omezily. Nehledě na to, že existují výrazné rozdíly mezi systemizovanými služebními místy z pohledu jejich náročnosti.
Jelikož jsem se stal zpravodajem k novele zákona a Výbor pro obranu začne návrh projednávat již 15.12.2016, prosím všechny, kteří mají zkušenosti či připomínky k zákonu, aby mi je sdělili na mail: sedaa@psp.cz. Předpokládám, že rozprava k novele zákona bude přerušena a bude pokračovat v lednu příštího roku.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR