K rozpočtovému pokrytectví české pravice

K rozpočtovému pokrytectví české pravice

01.12.2012 Dnes v blogu přetiskuji několik poznámek, se kterými jsem vystoupil v Poslanecké sněmovně v rámci debaty o státním rozpočtu ve středu 28. listopadu. Navzdory velmi pokročilému datu se jednalo teprve o první čtení, Nečasova vláda totiž zásadně předkládá všechny důležité zákony na poslední chvíli. Jde o doslovný přepis ze záznamu Poslanecké sněmovny.

„Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, víte, vláda není žádná chudinka, aby si nechala vnutit státní rozpočet, který nechce. Vláda prostě má nástroje na to, aby reagovala na vývoj ekonomiky. Od čeho jiného bychom také vládu tady měli mít, než aby se postarala o slušné fungování společnosti, o rozumný růst, o udržitelný růst a o zaměstnanost a o růst životní úrovně? Já nevím - máme tady snad vládu proto, aby nám zajistila permanentní recesi? Nebo tady máme vládu od toho, aby udržovala nezaměstnanost permanentně nad 8 % a nedovolila její pokles? Kam jsme se to dostali v této debatě, kterou vedeme nad těmito návrhy rozpočtu?

Vláda není žádná chudinka, vláda mohla reagovat a nereagovala! Tato vláda, tato koalice ODS a TOP 09 si stanovila rozpočtové priority pro příští rok. A ty rozpočtové priority jsou dvě. První se jmenuje církevní restituce, to je rozpočtová priorita, na které málem vláda padla, a druhá priorita se jmenuje zisky soukromých penzijních fondů. Také to přece pro koalici byla priorita, na které málem koalice padla! Vždyť proč teď projednáváme rozpočet až 28. listopadu? Prostě proto, že jste se nedokázali na těchto dvou prioritách dohodnout a bez toho jste nechtěli dál pokračovat. Takže je jasné, že máte pro příští rok dvě rozpočtové priority: zafinancovat církevní restituce a zajistit penzijním fondům miliardové zisky v příštích letech privatizací druhého důchodového pilíře. Vy jste se pro to svobodně rozhodli a svobodně orientujete rozpočtové výdaje k těmto cílům. Nezajímá vás zaměstnanost, nezajímá vás podpora hospodářského růstu, kašlete na bezpečnost, je vám úplně jedno, jak bude vypadat personální situace ve zdravotnictví. Vy prostě budete platit církevní restituce a budete financovat privatizaci důchodového systému. Ale proto se tato vláda rozhodla! Je to koaliční rozhodnutí. To jí nevnutila Evropská unie! To není nevyhnutelnost hospodářské politiky nebo naší rozpočtové situace. 

A chtěl bych také požádat představitele koaličních stran, aby už nevyčítali minulým vládám, že měly hospodářský růst. Vy ho nemáte. Je to vaše neschopnost! (Potlesk poslanců ČSSD.) Šest let tady vládnou pravicové strany a je to jenom stagnace, recese, stagnace, recese. Nikde za těch šest let žádné nadechnutí, žádná perspektiva hospodářského růstu! Vy jste dojeli na té vlně, která přišla z doby vlády sociální demokracie, pak přišla finanční krize a od té doby už je to jenom stagnace nebo recese. Nic jiného. Vy jste dokonce měli dost peněz na utrácení, protože když skončily vlády sociální demokracie, tak v rezervních fondech ministerstev bylo 80 miliard korun. Osmdesát miliard korun v rezervních fondech ministerstev české vlády! Kolik bude v rezervních fondech, až tato vláda skončí? Kolik? (Zleva: Nula!) Bude tam jedna, dvě nebo tři miliardy korun? Možná čtyři. A možná ani to ne, možná tam budou jenom dluhy! Kolik bude v rezervních fondech v roce 2014, až tato vláda skončí? Bude tam 80 miliard? Nebude! 

A jaký je stav na důchodovém účtu? Když končila vláda sociální demokracie, byl důchodový účet v přebytku. Teď je schodek 40 miliard korun! Bude důchodový účet v přebytku, až vaše vláda skončí, až skončí vláda pravice? (Potlesk poslanců ČSSD.) No nebude, protože z tohoto návrhu je zřejmé, že tam bude sekera a že ta sekera se bude pohybovat kolem 30 miliard korun ročně! V takové situaci vy předáte stát příští vládě a je jedno, jaká ta vláda bude! Jestli bude pravicová, nebo levicová, je to jedno, protože přijde k vybrakované zemi, k vybrakovaným rezortům, k rozvrácené státní správě, nikde žádné rezervy, všude jenom samé deficity! Vaše vláda to měla jednoduché. Zdravotní pojišťovny byly na konci vlády sociální demokracie v přebytku, důchodový účet byl na konci vlády sociální demokracie v přebytku, daňový systém generoval dostatečné finanční zdroje a státní deficit se snižoval. V roce 2007 nebyl ani jedno procento deficit veřejných financí v ČR. To byla situace, ve které vy jste přebírali zemi! V jaké jsme situaci dnes? Propad, rozklad, chaos. To je výsledek šesti let pravicové vlády!

Takže prosím, kolegové z koalice, bavme se o budoucnosti, protože debata o minulosti pro vás nikdy nemůže dopadnout dobře. (Potlesk poslanců ČSSD.) Lidé dokážou srovnávat, dokážou si uvědomit, jak se v této zemi žilo v době vlády sociální demokracie a jaká katastrofa, chaos je to dneska. Vždyť se podívejte na to, kolik lidí je spokojeno s politikou. Je to 20 %? Ne! Je to 8 %. Osm procent lidí je spokojeno s politickou situací v naší zemi a to souvisí s tím, jak vy tady vládnete a jakou tady vy děláte politiku.

Já rozhodně nesouhlasím s tím, co tady předvedl pan poslanec Šeich, když říká, že aktivní politika zaměstnanosti nemá žádný smysl. Pane poslanče, jeďte prosím na Šluknovsko a vysvětlete tam občanům, že aktivní politika zaměstnanosti vlády je nesmysl. Navštivte dílny pro zdravotně postižené a řekněte jim, že to je nesmysl, že vláda dělá nějakou aktivní politiku zaměstnanosti, aby zdravotně hendikepovaní měli práci. Řekněte to dlouhodobě nezaměstnaným, pro které nemáte peníze na veřejně prospěšné práce a nutíte je do veřejné služby, že to je vlastně nesmysl.

Včera Ústavní soud jasně řekl, že aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Včera Ústavní soud jasně řekl, že ji nemůžete nahradit nucenými pracemi, že ji nemůžete nahradit veřejnou službou, že právě pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných je tady aktivní politika zaměstnanosti, která nemůže spočívat v tom, že je oblečete do mundúru a chováte se k dlouhodobě nezaměstnaným, anebo dokonce ke krátkodobě nezaměstnaným jako k trestancům, kteří se provinili tím, že přišli o práci, ačkoliv si předtím platili nemocenské a zdravotní pojištění a platili daně, když byli zaměstnaní. Prostě aktivní politika zaměstnanosti má smysl. Veřejná služba to byla mrtvá cesta, slepá ulička, tou už Česká republika jít nemůže. A to, že vy neustále každý rok snižujete peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, tak současně přiléváte olej do ohně sociálních a rasových konfliktů v celé řadě míst České republiky! Tohle je důsledek škrtů i v tom rozpočtu, který teď tady projednáváme. 

A já se ptám, proč vláda rezignovala na využívání evropských peněz. Proč se krátí na příjmech i výdajích položky, které byly původně naplánovány na utracení peněz z evropských fondů? Znamená to, že tato vláda už jasně řekla "Milí občané, ty peníze propadnou. Milí občané, nevytvoříme stovky a tisíce pracovních míst, protože my ty prostředky z Unie nedokážeme vyčerpat.". To je sdělení, které vláda posílá tímto rozpočtem. 

A úplně poslední věc, která souvisí s politikou vlády. Vláda schválila ústavní zákon, který má zastavit zadlužování. Poslala ho sem do Poslanecké sněmovny. Úžasná věc! Po šesti letech vlády pravice se pravicová vláda rozhodla, že skončí se zadlužováním, které tady do té doby provozovala. Jenom za poslední dva roky jste nasekali 250 miliard korun nového veřejného dluhu. Za dva roky 250 miliard veřejného dluhu! A teď sem posíláte zákon, který má příštím vládám zabránit, aby měly schodkové rozpočty. A já se tedy ptám: Jaká bude hranice veřejného dluhu na konci příštího roku? Kolik procent HDP to bude? Bude to 43, 44 nebo to bude 45 % hrubého domácího produktu? A neměl by se náhodou už začít aktivizovat ten váš zákon o zastavení zadlužování? Ta ústavní novela? Proč ji předkládáte až na konci volebního období? Nepředkládáte ji náhodou proto, že jste se celou dobu zadlužovali a tahle věc by vám v tom bránila? Nepředkládáte ji proto, abyste házeli klacky pod nohy vládě, která přijde po vás a bude muset tohle všechno tady napravit v naší zemi, co vy jste svojí politikou způsobili?

Ptám se ministra financí, který tady není, a ptám se i předsedy vlády, který tady není, asi ho nezajímá rozprava o rozpočtu - tak se jich ptám, jaký bude veřejný dluh na konci příštího roku. Co navrhujete v zákoně, v novele Ústavy, která se týká zadlužování? Neměli byste se náhodou chovat podle vlastního návrhu, který jste předložili? Neměli byste například snížit platy vládě za to, že takovýmto způsobem zadlužila naši zemi? Co to bude znamenat pro příští vládu, ty dluhy, které tato vláda příští rok vyrobí? Ony nepomohou zaměstnanosti. Dluhy, které vyrobíte příští rok, nepodpoří hospodářský růst, ale budou se mít dobře důchodové fondy a provedete církevní restituce. To je priorita tohoto rozpočtu.

Myslím, že tento rozpočet by neměl být nazýván státním rozpočtem. Je to prostě rozpočet o přerozdělení finančních prostředků ve prospěch privátních důchodových fondů, ve prospěch finančního kapitálu a ve prospěch církví. To je podstata této podoby státního rozpočtu.“

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády